สปส.พร้อมแล้ว ฉีด AstraZeneca เข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 16 ส.ค. นี้

สปส.พร้อมแล้ว ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (AstraZeneca) ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 16 สิงหาคม นี้ ตรวจสอบวันนัดหมายได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ เท่าที่ทดลองเช็ค ข้อมูลจะเข้าระบบอาทิตย์หน้าก่อนฉีดวัคซีนวันแรก ผู้ประกันตน ม.33 เตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมนะ