อ่างเก็บน้ำกะทูน” สุดอันซีน “สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้” แห่งเมืองคอน

อ่างเก็บน้ำกะทูน - เขื่อนกะทูน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้"