ต้นเย็นตาโฟกุ้งทอด

ต้นเย็นตาโฟกุ้งทอด (Ton Yentafo Kung Tod) ลาดพร้าว 71 เข้าซอยไปประมาณ 500 ม. ซ้ายมือ ก่อนถึงร้านติ่มซำ