การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 7 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ “กรณีไม่มีทัวร์ลีดเดอร์เดินทางด้วย”

ผู้เดินทางจัดจองเองไม่ได้

🔸ผู้เดินทางสามารถให้บริษัททัวร์นอกประเทศญี่ปุ่นดำเนินการจองบางส่วนได้ โดยที่บริษัททัวร์จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลการจองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งขาไป-กลับรวมทั้งข้อมูลการจองที่พักให้บริษัทนำเที่ยวหรือแลนด์โอเปเรเตอร์ในญี่ปุ่นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับรองรับทราบ โดยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร (อย่างไรก็ตาม บริษัททัวร์นอกประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบินและที่พัก “ทั้งหมด” เองไม่ได้)

👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.japan.travel/…/how-to-enter-japan-for-travel/

📣 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การยกเว้นใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ”

🔸ถาม: ผู้เดินทางเป็นเด็ก ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ต้องทำอย่างไร

🔸ตอบ: กรณีที่ 1. ถ้าผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยมีใบรับรองการฉีดวัคซีน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ

🔸กรณีที่ 2. ถ้าผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน แต่มีผลตรวจโควิดเป็นลบ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ

#ญี่ปุ่นเปิดประเทศ#ไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน#JNTOthailand#เที่ยวญี่ปุ่น

ขอบคุณข้อมูล : การท่องเที่ยวญี่ปุ่น – Visit Japan 

เพิ่มเติม ชัดๆ

บริษัททัวร์ในไทยสามารถจองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบิน ให้ลูกค้าเองได้ แต่จะจองทั้งสองอย่างเองไม่ได้ค่ะ อย่างเช่น ในกรณีที่บริษัททัวร์ไทยขายแพ็กเกจทัวร์ (ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม โดยที่ไม่มีทัวร์ลีดเดอร์เดินทางไปด้วย) บริษัททัวร์ไทยก็อาจจะจองตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าเอง ส่วนโรงแรม บริษัททัวร์ไทยก็จะไปติดต่อแลนด์โอเปอเรเตอร์ในญี่ปุ่นให้จัดจองให้ อันนี้ถือว่าถูกต้องตามข้อกำหนดค่ะ เหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้เพราะว่า แลนด์โอเปอเรเตอร์ในญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้ออกใบรับรอง ERFS ให้ลูกค้าไปยื่นขอวีซ่า ดังนั้นจึงต้องรับรู้เส้นทางที่ลูกค้าเดินทาง ผ่านข้อมูลตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม เป็นต้น


มีวีซ่าไม่ว่ากัน แต่ต้องผ่านทัวร์ ทั้งๆที่ไม่ต้องการใช้ guide มันยังลำบากอยู่ค่ะ เช่นในกรณีเรามีตั๋ว redeem ไม่ต้องจองผ่าน agent ก็คือไม่ได้ มีเพื่อนที่เป็น point of contact ซึ่งอาจให้เพื่อนยืนยันตัวตนมาให้ก็ไม่ได้อีก

หลายคนหรือจำนวนมาก รอกันไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง