เปิดให้ใช้งานทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ฟรี! 28-31 ก.ค. 65

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เริ่มเปิดให้ใช้งานทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ฟรี! วันแรกของช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565)

เมื่อเวลา 06.00 น. ส้นทาง ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร เพื่อช่วยระบายการจราจรบนถนนมิตรภาพ

จุดที่ 1 จุดเชื่อมจาก ทล.2 ที่ กม.65+000 เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M6 (บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)

จุดที่ 2 จุดเชื่อมจากมอเตอร์เวย์ M6 เข้าสู่ ทล.201 ที่ กม.5+500

จุดที่ 3 จุดเชื่อมจากมอเตอร์เวย์ M6 เข้าสู่ ทล.2068 ที่ กม.8+607

ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

👉 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 ขาออกจากกรุงเทพฯ
👈 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ขากลับเข้ากรุงเทพฯ

  • เปิดใช้ช่องจราจร ด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่อง เท่านั้น🚗
  • ช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) สงวนไว้ให้เจ้าหน้าที่ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน

มอเตอร์เวย์ M6 จุดให้บริการห้องน้ำ ที่ กม.14 มีประชาชนผู้เดินทางในช่วงวันหยุดยาว ได้แวะพักรถและเข้าใช้บริการห้องน้ำ ที่แขวงฯ นครราชสีมาที่ 2 ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ

ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

เครดิต แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง