เตือน “แลกเงินสดชิมช้อปใช้” ซุ่มเสี่ยง ส่งข้อมูลในมิจฉาชีพ

เตือน “แลกชิมช้อปใช้เป็นเงินสด” โดยการส่ง QR CORD ให้กัน อาจซุ่มเสี่ยง ส่งข้อมูลในมิจฉาชีพ และผิดกฎหมาย เพราะวัตถุประสงค์ข้อตกลงที่เขียนไว้ในการลงทะเบียน เพื่อชำระ ค่าสินค้าและบริการ เท่านั้น และข้อมูลเป็นสิทธิส่วนบุคคลกับธนาคารเท่านั้น หากพบเจอร้านค้ารับแลกเงินสด
ซึ่งก.คลังออกมาเตือน ร้านที่มีพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากถูกตัดสิทธิ์จากโครงการแล้ว จะดำเนินคดีทางอาญาด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง