5 และ 6 ตุลาคม ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการชิมช้อปใช้ เป็นกรณีพิเศษ

โครงการ “ชิมช้อปใช้” ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ #เฉพาะในกรณีที่สแกนหน้ายืนยันตัวตนไม่ผ่าน !! ไม่รับธุรกรรมเงินสดทุกประเภท.ในวันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ