ขั้นตอนการเตรียมตัวบินในประเทศ 1 ก.ย.

ขั้นตอนการเตรียมตัวบินในประเทศ 1 ก.ย.

1 กันยายน นี้ เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม

ขั้นตอนการเตรียมตัว

  1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
  • ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด >> https://www.moicovid.com/
  • เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด (ตรวจสอบรายชื่อห้องแฏิบัติการที่ได้รับรอง >> https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ )
  • ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  1. ระหว่างเดินทาง
  • แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ >> https://covid-19.in.th/
  • ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
  1. ขณะอยู่จังหวัดปลายทาง
  • ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง
  • ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

Download PDF >> https://www.caat.or.th/th/archives/60287

CAAT News 33/2564 มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้ >> https://www.caat.or.th/th/archives/60282

ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) >> https://www.caat.or.th/th/archives/60273