เปิดศูนย์พักคอย กทม. เร่งแยกผู้ป่วย รอส่งต่อ รพ.

เปิดศูนย์พักคอย กทม. เร่งแยกผู้ป่วย รอส่งต่อ รพ. ติดต่อสายด่วน ศูนย์เอราวัณ 1669


“ศูนย์พักคอย” หรือ Community Isolation ในชุมชน ตั้งขึ้นเพื่อแยกกักผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ให้พักแยกจากครอบครัว และรอส่งต่อ รพ. ปัจจุบันพื้นที่ กทม. มี “ศูนย์พักคอย” 17 แห่ง ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต รองรับผู้ป่วยได้กว่า 2,000 ราย และสามารถขยายได้ถึง 20 แห่ง ดังนี้

กรุงเทพเหนือ (รพ.กลาง ดูแล) รวม 4 แห่ง 610 เตียง

 1. เขตบางเขน ศูนย์กีฬารามอินทรา 150 เตียง
 2. เขตจตุจักร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 190 เตียง
 3. เขตจตุจักร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร 120 เตียง
 4. เขตดอนเมือง ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตดอนเมือง 150 เตียง

กรุงเทพกลาง (รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ดูแล) รวม 2 แห่ง 320 เตียง

 1. เขตพระนคร วัดอินทรวิหาร (อาคารปฏิบัติธรรม) 170 เตียง
 2. เขตดินแดง ศูนย์กีฬาเวสน์ 2 (ศูนย์เยาวชนฯ ไทย – ญี่ปุ่น) 150 เตียง

กรุงเทพใต้ (รพ.สิรินธร ดูแล) รวม 2 แห่ง 420 เตียง

 1. เขตคลองเตย วัดสะพาน 250 เตียง (ศูนย์ฯ แรกต้นแบบ)
 2. เขตสวนหลวง ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดปากบ่อ 170 เตียง

กรุงเทพตะวันออก (รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ ดูแล) รวม 4 แห่ง 620 เตียง

 1. เขตหนองจอก ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน 200 เตียง
 2. เขตลาดกระบัง ร้านอาหาร Boom Boom 120 เตียง
 3. เขตสะพานสูง ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตสะพานสูง 150 เตียง
 4. เขตบางกะปิ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางกะปิ 150 เตียง

กรุงธนเหนือ (รพ.ตากสิน ดูแล) รวม 2 แห่ง 190 เตียง

 1. เขตบางกอกน้อย วัดศรีสุดาราม (รพ.ราชพิพัฒน์) 90 เตียง
 2. เขตทวีวัฒนา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย (รพ.ตากสิน) 100 เตียง

กรุงธนใต้ (รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ดูแล) รวม 3 แห่ง 400 เตียง

 1. เขตบางแค ศูนย์สร้างสุขทุกวัย (เรืองสอน) 150 เตียง
 2. เขตบางขุนเทียน ศูนย์สร้างสุขทุกวัย (พระราม2 ซ.69) 100 เตียง
 3. เขตภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี 150 เตียง

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าพักในศูนย์พักคอย จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่จาก รพ. ในสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมประเมินอาการอย่างใกล้ชิด และให้ยาตามอาการ

สอบถามได้ที่สายด่วน ศูนย์เอราวัณ 1669 เพื่อเข้าศูนย์พักคอยใกล้บ้าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง