1 ก.ย.นี้ ปลดล็อคหลายกิจกรรม ภายใต้ความปลอดภัยโควิด-19

1 ก.ย.นี้ ปลดล็อคหลายกิจกรรม ภายใต้ความปลอดภัยโควิด-19

ศบค.อนุญาตให้กิจการบางประเภทพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เปิดได้! เริ่ม 1ก.ย.นี้ ภายใต้มาตรการปลอดโควิด19 (COVID-FREE Setting)

ศบค.อนุญาตให้กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เปิดให้บริการได้ เริ่ม 1 ก.ย.นี้ โดยต้องดำเนินการภายใต้ #มาตรการปลอดโควิด19 (COVID-FREE Setting) ซึ่งประกอบด้วย 1.ด้านสิ่งแวดล้อม (COVID-FREE Environment) ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีระบบระบายอากาศ สุขอนามัย สะอาดปลอดภัย เว้นระยะห่าง 2.ด้านผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ (COVID-FREE Personnel) พนักงานฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 3.ด้านผู้รับบริการหรือลูกค้า (COVID-FREE Customer) ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เป็นต้น

สำหรับกิจการหรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ที่ ศบค.ผ่อนคลายมาตรการและอนุญาตให้เปิดได้ มีดังนี้

1.เดินทางข้ามจังหวัด
-ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเท่านั้น
-ห้ามออกนอกเคหสถาน ช่วงเวลา 21.00 –04.00น.
-ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75 % สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ห้ามรับประทานอาหาร
-รถโดยสาร หรือรถตู้ ระยะทางไกล ควรแวะพักทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ
-แรงงานเดินทางไปทำงานให้ใช้ระบบ Seal Route ตามมาตรการ Bubble and Seal

2.ร้านอาหารเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม
-ร้านอาหารนอกอาคารหรือในอาคารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ อากาศถ่ายเทดี ให้นั่งรับประทานได้ 75 % ส่วนร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50 %
-งดขายและงดดื่มสุราในร้าน
-ผู้ประกอบการต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

3.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้บางกิจการถึง 2 ทุ่ม ดังนี้
-คลินิกเสริมความงาม เปิดขายสินค้าเท่านั้น (อาจมีการนัดหมายล่วงหน้า เมื่อมีความพร้อม)
-ร้านอาหาร เปิดได้ตามเงื่อนไข
-ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านนวด (เฉพาะนวดเท้า)
-กิจการที่ยังไม่เปิด ได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องจัดประชุมจัดเลี้ยง

4.นอกห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ให้บริการเฉพาะตัดผมเท่านั้น คนละไม่เกิน 1 ชั่วโมง และร้านนวดเปิดได้ เฉพาะนวดเท้า

5.ยังไม่เปิดเรียนแต่อนุญาตให้ใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยต้องขออนุญาตจากต้นสังกัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /กรุงเทพมหานคร

6.สนามกีฬา และ สวนสาธารณะ เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม ห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน
-สนามกีฬา สวนสาธารณะ กลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มเป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ ใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม
-ใช้สนามกีฬาทุกประเภทสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แบบไม่มีผู้ชมได้ โดยแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้า
-ผู้จัดการแข่งขัน ต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

7.ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 25 คน (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง