ไทม์ไลน์ฉีด “ไฟเซอร์” นักเรียน นักศึกษา 12-18 ปี เข็มแรกเริ่ม 4 ต.ค.

กระทรวงศึกษาธิการ อัพเดท ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี เข็มแรกเริ่ม 4 ต.ค.

วันที่ 15 กันยายน 2564 กระทรวงศึกษาธิการ อัปเดตไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 10-17 กันยายน 2564 กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.) อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) และผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และทำความเข้าใจผู้ปกครอง รวมทั้งระหว่างนี้โรงเรียน สถานศึกษา จัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน
  • 17-22 กันยายน 2564 : โรงเรียน / สถานศึกษา จัดประชุมทำความเข้าใจให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีน
  • 21-24 กันยายน 2564 : โรงเรียน / สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม) ให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
  • 25 กันยายน 2564 : โรงเรียนสถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียน ที่ประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์ แก่ ผอ.สพม. /อศจ. แล้วนำส่ง ศธจ.
  • 26 กันยายน 2564 : ผอ.สพม. / อศจ./ ศธจ. ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดประชุมสรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียน เพื่อนำส่งสาธารณสุขจังหวัด
  • 28-30 กันยายน 2564 : สาธารณสุขจังหวัด วางแผนการเข้ารับวัคซีน และกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน
  • 1ตุลาคม 2564 : โรงเรียน สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีน และจัดเตรียมสถานที่
  • 4 ตุลาคม 2564 : เริ่มการฉีดวัคซีนนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การฉีดวัคซีน โควิด19 แก่นักเรียนได้แล้ว!

ทั้งหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองให้นักเรียนฉีด #วัคซีนไฟเซอร์ เอกสารแบบสำรวจ สรุปจำนวนนักเรียน และแบบคัดกรอง

ดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1BKBukG…/view…
แบบฟอร์มประกอบด้วย
-เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
-แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
-แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
-แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา
-แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด
-แบบสรุปผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
-ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

เพิ่มเติม

Q&A คลายข้อข้องใจ ❓🔓
Q : ผู้ปกครองสามารถเลือกให้บุตรหลาน อายุ 12 – 17 ปี
ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย แทนวัคซีนชนิด mRNA ที่รัฐจัดสรรให้ ได้หรือไม่ ?
A : ได้ แต่ต้องรอ อย. อนุมัติให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายได้ และต้องพิจารณาปริมาณวัคซีนว่าขณะนั้นมีเพียงพอหรือไม่

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข