ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดลงทะเบียนวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็ม 2-4 ฟรี

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 2, 3, 4 ฟรี จำนวน 1,000 คน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 2, 3, 4 ฟรี จำนวน 1,000 คน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยเตรียมเปิดระบบผ่านระบบออนไลน์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่างได้ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. และปิดลงทะเบียนในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

URL ลงทะเบียน เริ่มรับลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

  • ฉีดวัคซีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ชั้น 3  อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ผู้ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป 
  • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 1-2 เดือนขึ้นไป
  • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3ห่างจากเข็มที่ 2  ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
  • ฉีดวัคซีนเข็มที่  4 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป
  • กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดข้อมูลออกจากระบบการลงทะเบียน
  • ท่านยินยอมให้โรงพยาบาลฯ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับวัคซีนและหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นการละเมิดแต่อย่างใด 

ช่องทางลงทะเบียน 

หมายเหตุ : 

  • กรณีคิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด
  • โปรดตรวจสอบวันนัดผ่านระบบหมอพร้อม ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง