เช็คจุด ร้านรับยาทั่วประเทศ ผู้ป่วยโควิดสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง (สีเขียว)

อัพเดทล่าสุด! ผู้ป่วยโควิดสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง รับยาโควิด “เจอ-แจก-จบ” ที่ร้านยาร่วมโครงการ สปสช.ทั่วประเทศได้แล้ว!

#สปสช แจ้งผู้ป่วย #โควิด19 ทั้งสิทธิ #ประกันสังคม และสิทธิ #บัตรทอง 30 บาท สามารถรับยารักษาโควิดจากร้านยาที่ร่วมโครงการกับ สปสช.ทั่วประเทศได้แล้ว

โดยผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงและไม่ใช่กลุ่ม 608 ทั้งสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทอง 30 บาท

โทรติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชนผ่านไลน์ของร้านยา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ร้าน

หลังจากนั้น ร้านยาจะซักประวัติข้อมูลทั่วไป แนะนำให้คำปรึกษาการใช้ยา และนัดให้ญาติผู้ป่วยหรือคนอื่นมารับยาแทน แต่ไม่มีการจัดส่งยาให้ทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิดสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. ได้ที่
https://www.nhso.go.th/downloads/197 

หรือดูตำแหน่ง “ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว” บนแผนที่ดิจิทัลกับ NOSTRA Map

“ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว”

ที่ https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid19pharmacy,feed/th


กทม.เปิดลงทะเบียนรับยาโควิด ทุกสิทธิรักษา รับยาที่ 11 รพ.ในสังกัด

#สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดช่องทางลงทะเบียนรับยาโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษา ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสแกน QR Code (ตามภาพ) เพื่อลงทะเบียนรับยารักษา #โควิด19 จากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง หรือคลิกที่ http://msdmec.go.th/register_covid/

ส่วนวิธีการลงทะเบียน ต้อง กรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ ประวัติการรักษา ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และอาการของผู้ป่วย แล้วเลือกโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใกล้บ้าน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยลงทะเบียนก่อนเวลา 12.00 น. สามารถมารับยาได้ภายในเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกัน ถ้าลงทะเบียนหลังเวลา 12.00 น.ไปแล้ว ให้มารับยาในวันรุ่งขึ้น ย้ำ! หากผู้ป่วยลงทะเบียนรับยาที่โรงพยาบาลอื่นแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถบบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง


3 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 “สิทธิประกันสังคม” มาตรา 33 และ 39 เพื่อรองรับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

ตรวจสอบ “ประกันสังคม” แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) และมาตรา 39 (ม.39) รอบรับการเข้าสู่โรคประจําถิ่น กรณีมีอาการเข้าข่ายหรือตามดุลพินิจของแพทย์
ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ได้ ณ สถานพยาบาลประกันสังคม และสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั่วประเทศ

แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39

กรณีมีอาการเข้าข่ายหรือตามดุลพินิจของแพทย์
ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ได้ 
ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั่วประเทศ 

กรณีติดเชื้อโควิด-19

1 รักษาตามแนวทาง “เจอ แจก จบ” ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วยไม่รุนแรง รักษาแบบ OP-Self Isolation “เจอ แจก จบ”
ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชน
ทุกแห่ง คลินิกและร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ผู้ประกันตนเข้ารักษาตามดุลพินิจของแพทย์ ณ สถานพยาบาลประกันสังคม 
และสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สีเหลือง – สีแดง 

    – อาการ ได้แก่ หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อค/โคม่า ซึมลง  ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียล ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94
    – หากเข้าเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วย สีเหลือง-สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus ณ สถานพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย