ศบค.คงมาตรการถึง 31 ส.ค.ผ่อนปรน เปิด ธนาคาร สถาบันการเงินในห้างได้

ศบค.คงมาตรการถึง 31 ส.ค.ผ่อนปรน เปิด ธนาคาร สถาบันการเงินในห้างได้

ศบค.คงมาตรการถึง 31 ส.ค.ผ่อนปรน เปิด ธนาคาร – สถาบันการเงิน ในห้าง ศบค.เห็นชอบให้คงมาตรการควบคุมโรคที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไปจนถึง 31 ส.ค.นี้อย่างไรก็ตาม ได้มีการผ่อนปรน ให้ธนาคาร และสถาบันการเงิน ในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดให้บริการได้

เปิดมาตรการควบคุมโควิด-19 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

▶️ ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00 – 04.00 น.
▶️ ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เปิดได้ถึง 20.00 น. ห้ามนั่งทานในร้าน
▶️ ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึง 20.00 น. เฉพาะร้านยา ซูเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร สถาบันการเงิน ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เน้น Delivery Service
▶️ ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัด ปิดให้บริการระหว่าง 20.00 – 04.00 น.
▶️ สวนสาธารณะ สนามกีฬา ปิดดำเนินการ
▶️ ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ปิดดำเนินการ
▶️ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 5 คน
▶️ โรงเรียน สถาบันการศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้