แจ้งข้อมูล “เราชนะ” และ “ม33เรารักกัน”

วันนี้ 28 มี.ค. “ม33เรารักกัน” ยื่นทบทวนสิทธิ์วันสุดท้าย และขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มต้องต้องการความช่วยเหลือ ไปถึง 9 เม.ย.

ม.33เรารักกัน หมดเขต ยื่นทบทวนสิทธิ์ วันนี้

โครงการ “ม33เรารักกัน” เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค.64 วันนี้วัดสุดท้าย สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่

และแจ้งขอทบทวนสิทธิ “ม33เรารักกัน” ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มี.ค.64 วันนี้วันสุดท้ายเช่นกัน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

ข้อมูลการยื่นทบทวนสิทธิ์


การทบทวนสิทธิ์ และ ผู้ประกันตน ไม่มีสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์www.ม33เรารักกัน.com/ เวลา 06.00 – 23.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564 

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com/ แต่ถูกปฏิเสธว่าไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ณ วันที่19 ม.ค. 2564 หรือ วันที่ 15 ก.พ. 2564 

อนึ่ง ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ขอให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ ไปขอทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 28 มี.ค. 64

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ ม33เรารักกัน 

กลุ่ม 4 ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุลวันเดือนปีเกิด เป็นต้น 

สำหรับผู้ได้รับ SMS จากธนาคารกรุงไทยว่า ชื่อ-นามสกุลผิด ขอให้กดปุ่มทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน .com

จากนั้นวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  วันที่ 5 -11 เม.ย. 2564 ผู้ได้รับสิทธิจะต้องกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่5 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2564 และจะได้รับวงเงินสะสมผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เม.ย.64 หรือ ณ วันที่กดยืนยันสิทธิ

ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมายื่นให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2664 เพื่อลงทะเบียนแทนตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จากนั้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผู้ประกันตนว่ามีเงินฝากเกิน 500,000 บาทหรือไม่และจะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมถึงไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิใน วันที่ 5 -11 เม.ย. 2564 ผ่าน 4 ทางด้วยกันประกอบด้วย

1.SMS หมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง

2.โทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง

3.โทรศัพท์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน

4.ไลน์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน 

จากนั้นผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาท สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน เหมือนกับโครงการเราชนะในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.64 โดยจะต้องใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ม33เรารักกัน

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการ ม33เรารักกัน

สายด่วน 1506

การลงทะเบียนม33เรารักกัน และการเข้าใช้งานแอป เป๋าตัง

02-111-1122

ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ถึง 9 เม.ย.

โครงการ “เราชนะ” ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 9 เม.ย. 64 สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ คนป่วยติดเตียง และคนชรา

สามารถแจ้งผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือจนท.ปกครองท้องถิ่น เพื่อประสานงานกับหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ธกส. ออมสิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง