พม.เปิดยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน เดือดร้อน

พม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ.พม. เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน

สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว.ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อ “ยื่นคำขอรับบริการ” ด้วยการ สแกน QR Code หรือ คลิกที่ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition .

โดยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่ประชาชนได้ให้ไว้ในระบบ