อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชพระดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่อง ป่า และ น้ำ

ทั้งสองพระองค์ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

การอำนวยความสะดวกประชาชน

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

– ขสมก. จัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน ๔ เส้นทาง

พื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีฯ

– บริการเรือข้ามฟาก ๓ ท่าเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยา

– บริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry ๒ เส้นทาง

– การเข้ารับการตรวจ ATK

– การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง

– จุดบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีฯ

การจัดเดินรถอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙

การจัดเดินรถอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ขสมก. จัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน ๓ เส้นทาง

เส้นทางสนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

• เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยฯ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

• เส้นทางวงเวียนใหญ่ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

รถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการ

ท่าต้นทาง เที่ยวแรก ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น.

ท่าต้นทาง เที่ยวสุดท้าย ๑๖.๐๐ น.

ท่าปลายทาง เที่ยวสุดท้าย ๑๙.๐๐ น.

หรือจนกว่าผู้มาร่วมงานหมดจากพื้นที่

สมพระเกียรติพระบรมรูป ร.9 มีความสูง 7.7 เมตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

สำหรับพระรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีขนาดความสูง 7.7 เมตร หรือขนาด 4 เท่าครึ่งของพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หันพระพักตร์ไปทางพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ถนนศรีอยุธยา หล่อด้วยโลหะสำริด ฐานพระบรมรูปตั้งอยู่บนลานรูปไข่ ส่วนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นผังแปดเหลี่ยม ตามคติพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส่วนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้ง 8 เหลี่ยมมีแผ่นจารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อนำพาประเทศชาติอยู่ดีมีสุข อันก่อให้เกิดความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์สำคัญของไทยที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน

#อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Map : https://goo.gl/maps/M4sRYsPdStVefoEo9

#เชิญชวนประชาชนเข้าสักการะ
#พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่๙
#๑๔ถึง๑๖ตุลาคม๒๕๖๕
#อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

ดูน้อยลง