พาไปทำบุญกราบพระ “วัดไร่ขิง” นครปฐม

พาไปทำบุญกราบพระ “วัดไร่ขิง” นครปฐม

วัดไร่ขิง ตกแต่งสถานที่ ไว้ต้อนรับผู้มีบุญอย่างสวยงาม

วัดไร่ขิง หลังผ่าน covid-19 2 ปี มีความเปลี่ยแปลงไปมาก ที่นั่ง ที่เดิน สถานที่ตกแต่งสวยงาม แต่ในส่วนโบสถ์ เขตวัดยังปกติ มีประชาชนแวะมากราบไหว้พระต่อเนื่อง

ด้านหลังวัดติดแม่น้ำนครไชยศรี มีท่าน้ำสำหรับให้อาหาร ช่วยชีวิตสัตว์ปบ่อยปลา

วัดไร่ขิง (Wat Rai Khing) พระอารามหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามด้วยพุทธศิลป์เชียงแสน คือหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำ 5 พระองค์ ได้แก่ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใน สมุทรปราการ, หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เพชรบุรี, หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา, หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม และหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งลอยมาตามแม่น้ำนครไชยศรี นครปฐม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ล่องเรือชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำนครไชยศรีและแวะซื้อของฝากที่ตลาดน้ำดอนหวายได้อีกด้วย

ภายในโบสถ์

วัดไร่ขิง (Wat Rai Khing) พระอารามหลวง หรือที่มีชื่อเป็นทางการว่าวัดมงคลจินดาราม เป็นวัดที่ตั้งอยูริมแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครไชยศรี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2334 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) และที่มาของชื่อวัดเนื่องมาจากในสมัยก่อนชาวจีนนิยมปลูกขิงในบริเวณนี้กันมากนั่นเอง

วัดไร่ขิงมีพระประธานคือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ศิลปะเชียงแสน ฝีมือช่างล้านนาและล้านช้าง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครปฐม

ตามตำนานเล่าว่าเป็นหนึ่งในตำนานพระลอยน้ำที่ลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีแล้วมาติดอยู่ที่วัดศาลาปูน ต่อมาจึงได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานประจำวัดไร่ขิง ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและช่วงขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 3 ค่ำ เดือน 5 จะมีการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นประจำทุกปี

ทางเดินไปท่าน้ำหลังวัด

เจดีย์วัดไร่ขิง

สามารถมากราบขอพระท้าวเวสสุวรรณได้

มีมุมที่นั่ง มุมเล่น ถ่ายรูปของลูกหลานเยอะมาก

การเดินทางมาทำบุญวัดไร่ขิง

             – รถโดยสารประจำทาง จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสามารถขึ้นรถประจำทางสาย 539 มาลงอ้อมน้อย หรือขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาลงสถานีบางหว้าแล้วขึ้นรถประจำทางสาย 84 ที่เข้าวัดไร่ขิง หรือจะใช้บริการรถตู้ที่หน้าห้างเมอร์รี่คิงส์ปิ่นเกล้าไปยังวัดดอนหวาย – วัดไร่ขิง ราคา 40 บาท ก็ได้เช่นกัน

            – รถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง