เที่ยวน่าน วันหยุดยาว ขับรถระมัดระวัง

การเดินทางเข้าจังหวัดน่าน ขับรถระยะยาว โปรดใช้ความระมัดระวัง 23 จังหวัด จะต้องกักกันตัวเอง

ยกเว้นได้รับวัคซีนชนิด Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson / AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ไม่ต้องกักตัวหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือมีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากโรงพยาบาลและมีเอกสารรับรองผลการตรวจไม่เกิน 72 ชม. มาแสดง
การเดินทางเข้า – ออก จังหวัดน่าน ในสถานการณ์โควิด 19 ผู้เดินทางเข้า จังหวัดน่าน ทั้งทางบก และทางอากาศยาน ให้สแกน QR Code น่านปลอดภัย ทุกครั้ง

ลิงค์เข้าสู่ระบบลงข้อมูล “น่านปลอดภัย
http://101.51.127.80:5555/

โค้งหมายเลข 3 ใช้รถอย่างระมัดระวัง

เพจ เสน่หน่านวันนี้ รายงานนักท่องเข้าน่านจำนวนมาก

  • ทางเข้าจังหวัดน่าน
  • จุดเช็คอินโค้งเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 1081 สายสันติสุข – บ่อเกลือ ตอนมูล – หลักลาย ช่วง กม.ที่ 38 – 39)
  • ถนนลอยฟ้าปัว – ภูคา – บ่อเกลือ – สุขสันติ
  • ดอยเสมอดาว
This image has an empty alt attribute; its file name is 2021-10-26_221443.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 2021-10-26_220749.jpg
https://goo.gl/maps/n1i4nyuyuGYRqeqd7
This image has an empty alt attribute; its file name is 2021-10-26_221234-1024x475.jpg
https://goo.gl/maps/ZWLKPfLRipiS3cXm6

จุดชมวิวนาข้าว บ้านเวร บ่อเกลือ https://goo.gl/maps/vDdVeWUcpgm3cXW6A

จุดชมวิวนาขั้นบันได อ.บ่อเกลือ
 เครดิตภาพ Gimme Droidsans

บ้านสะปัน น่าน

https://goo.gl/maps/FuaSrKHdNCAjxK4fA

เรื่องที่เกี่ยวข้อง