วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 64) ยกเว้นค่าผ่าน ทางด่วน 3 สายทาง

ยกเว้นค่าผ่านทาง ทางด่วนวิ่งฟรี รวม 3 สายทาง เนื่องใน วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 64) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้วิ่งฟรี 3 ทางด่วน 

โครงข่ายทางด่วน / 3 เส้นทางวิ่งฟรี วัดหยุด

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง เนื่องใน วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 64) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วันซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับ ทางพิเศษ 3 สายทาง  มีดังนี้

1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

2.ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

3.ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง