ส่งกำลังใจให้คนลำพะยา และพี่น้องเพื่อนๆ ชาวยะลาที่รักยิ่ง

ขอส่งเพลง กำลังใจ ให้ลำพะยา นี้ แด่วีรชนคนลำพะยา ในฐานะคนยะลาคนหนึ่ง ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่อยู่ลำพะยา ผอ.คมศักดิ์ (6/4 ค.บ.), ชาวลำพะยาและเพื่อนๆ พี่น้องหลานๆ ชาวยะลาที่รักทุกคน

รักและคิดถึงยะลาเสมอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง