สถานที่ท่องเที่ยวสมุทรปราการ

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ วันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ต้องขับรถไกล เมืองสมุทรปราการมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งไหว้พระขอพร เดินเล่น ขี่จักรยาน ตามเส้นทางธรรมชาติ พลาดไม่ได้กับแวะช้อป แวะชิมที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง


อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สัมผัสวิธีชีวิตของชุมชนบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรากาศ ภายในตลาดมีสินค้ามากมายไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ทั้งอาหารที่ดูแปลกตาที่หารับประทานได้ไม่ง่ายนัก อย่างเช่น ปลาแนม ข้าวหมาก ปลาทูต้มเค็ม ขนมไข่เต่า มะปลิง หรือจะเป็นขนมชาววังอย่าง ทองหยิบ ทองหยอด จ่ามงกุฎ หรือบรรดาก๋วยเตี๋ยวเรือ ก่วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณ ก็มีไว้คอยให้บริการกันอย่างมากกาย นอกจากอาหารการกินแล้วสินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีไว้ให้บริการกัน

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ให้นมปลาคราปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ใครที่เดินเหนื่อยก็สามารถแวะพักนั่งฟังเพลงท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติในสวนกันได้ หรือคุณพ่อ คุณแม่ที่พาเด็กๆ มาด้วย ก็แวะชมปลาคราป แพะ หรือให้อาหาร ให้นมกันก่อนได้

กิจกรรมท่องเที่ยว

 • ฟังเพลง ดนตรีในสวน
 • ขี่จักกยาน
 • ให้นมปลาคราป แพะวัดบางหัวเสือ

                   วัดบางหัวเสือ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ จุดเด่นของวัดอยู่ที่พระอุโบสถ 2 ชั้น ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบปูนปั้นที่สวยงามมาก แสดงถึงพระราชประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ซึ่งประติมากรรมปูนปั้นนี้ ถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งตัวพระอุโบสถยังสร้างด้วยเซรามิคทั้งหลัง สวยงามวิจิตรตายิ่งนัก ระยะเวลาของการก่อสร้างโบสถ์หลังนี้ ตกประมาณ 9 ปี วัดบางหัวเสือ และชุมชนบางหัวเสือ ได้ชื่อว่า เป็นชุมชนที่พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาไทยของจังหวัดสมุทรปราการ มีปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย จำนวน ๓ องค์

วัดบางหัวเสือ

ที่วัดบางหัวเสือมีตลาดน้ำ ให้เดินเล่น ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วย ตลาดเปิดให้บริการทุกเสาร์-อาทิตย์

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 8 ซอย บางหัวเสือ ตำบล บางหัวเสือ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง

พระนอนวัดโปรดเกศเชษฐาราม

กราบสักการะขอพร พระนอนวัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง เป็นพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ อีกองค์ ๑ ที่ น่าสนใจควรค่าแก่การสักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร ยาวตลอดจากพระรัศมีถึงพระบาท 6 วา 2 ศอก พระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ พระพุทธไสยาสน์พระพักตร์งามมาก ฝ่าพระบาททั้งสองเป็นงานประดับมุกที่งดงาม ว่ากันว่า พระพุทธไสยาสน์วัดโปรดเกศเชษฐารามแห่งนี้ เป็นต้นแบบของ พระพุทธไสยาสน์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลยทีเดียว

ฝ่าพระบาทพระนอนวัดโปรดเกศ

ที่ตั้งวัด: วัดโปรดเกศเชษฐาราม ถนนทรงธรรม  อำเภอพระประแดง จังสมุทรปราการอ.เมือง จ.สมุทรปราการพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

การจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ได้แนวคิดมาจากคัมภีร์ไตรภูมิกถา ที่แบ่งภพภูมิ เป็นสามส่วนสำคัญ คือ บาดาล โลกมนุษย์ และสวรรค์ ภายในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จึงประกอบไปด้วยสามส่วนด้วยกันคือ

ชั้นสุวรรณภูมิ ชั้นล่างสุดเป็นใต้ดินหรือบาดาล เรียกว่า “ชั้นสุวรรณภูมิ” จัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องกระเบื้อง ในชั้นนี้ต้องการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโบราณเรียกว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ โบราณวัตถุที่นำมาสื่อความหมาย คือ ภาชนะดินเผา ที่เรียกว่า “เครื่องกระเบื้อง” เพราะการทำภาชนะดินเผานับเป็นนวัตกรรมในการผลิตเครื่องใช้สอยอันปรากฎหลักฐานว่ามีใช้กันมานับพันปีแล้วในดินแดนสุวรรณภูมิ ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์ แสดงถึงความเคลื่อนไหวติดต่อกันของท้องถิ่นต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ ประเภทภาชนะที่นำมาจัดแสดง อาทิ เครื่องสังคโลก ภาชนะเครื่องกระเบื้องแบบลพบุรี เครื่องเบญจรงค์ และเบญจรงค์ลายน้ำทอง เป็นต้น

ชั้นโลกมนุษย์ ลำดับที่สองหรือชั้นกลางเป็นส่วนอาคารที่รองรับตัวช้างคือ “ชั้นโลกมนุษย์” เป็นบริเวณตัวอาคารทรงกลมที่รองรับน้ำหนักของตัวช้าง เล่าถึงเรื่องราวสะท้อนแก่นพระศาสนาที่ค้ำจุนโลกมนุษย์ให้เกิดศานติผ่านเสาเคาะดุนโลหะภายในอาคารเป็นภาพเรื่องราวอันแฝงด้วยคติธรรมทางศาสนา ภายในอาคารประดับตกแต่งตามส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลวดลายปูนปั้นอวดฝีมือภูมิปัญญาแห่งช่างไทยได้อย่างวิจิตร ผสมผสานศิลปะของโลกตะวันตกอย่างกลมกลืนด้วยเพดานอาคารห้องโถงอันเปรียบเสมือนหลังคาโลก ตกแต่งเป็นรูปแผนที่โลกขนาดใหญ่บนงานกระจกสี (stained glass) เป็นผลงานของ Mr.Jacob Schwarzkopf ศิลปินชาวเยอรมัน

ชั้นจักรวาล ชั้นสามคือส่วนในตัวช้างเป็นส่วนที่อยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไปตามคติในไตรภูมิ นั้นสรวงสวรรค์ เรียกว่า “ชั้นจักรวาล” เป็นบริเวณภายในตัวอาคารรูปช้าง จัดแสดงโบราณวัตถุ คือ พระพุทธรูปโบราณสมัยต่างๆ ซึ่งจัดแสดงในลักษณะของการประดิษฐานให้สมกับความที่เป็นสิ่งเคารพบูชาอันเป็นค่าควรเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ราคาบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มีบริการ Audio Guide (ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี รัสเซีย) สำหรับท่านที่เข้าชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์

ชาวไทย (พร้อมดอกไม้ ธูป สามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ) ผู้ใหญ่ 250 บาท / เด็ก 125 บาท

ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 200 บาท

เปิดให้เข้าชมตามรอบ หนังตะลุง

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 10.00 – 11.00 น.
 • รอบที่ 3 เวลา 11.00 – 12.00 น.
 • รอบที่ 4 เวลา 12.30 – 13.30 น.
 • รอบที่ 5 เวลา 13.30 – 14.30 น.
 • รอบที่ 6 เวลา 14.30 – 15.30 น.
 • รอบที่ 7 เวลา 15.30 – 16.30 น.
 • รอบที่ 8 เวลา 16.30 – 17.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 02-371-3135-6 โทรสาร   02-380-0304
ที่อยู่ 99/9 หมู่ 1, ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่, อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการป้อมพระจุล

ป้อมพระจุลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นป้อมที่มีความสำคัญของไทย เคยใช้ในสมัยสงครามล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก และเป็นที่ยิงต่อสู้ข้าศึกเมื่อสมัย รศ.112

ปัจจุบันยังมีปืนใหญ่ตั้งอยู่สามารถเดินชมและมีพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลองเป็นเรือรบที่ปลดประจำการ ให้เข้าชม และยังสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ มีศาลาริมน้ำ ให้นั่งเล่น ดื่มด่ำบรรยากาศริมน้ำ ที่นี่มีร้านอาหารซีฟู้ด ไว้ให้บริการอีกด้วย  

และนอกจากนี้ยังมีพระบรมราชุนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นราชานุสรณ์และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงประชาชน

ที่อยู่ : ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ชื่อผู้ติดต่อ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
เบอร์โทรศัพท์  : 02-475 6260 / 086-663 3294อ.บางพลี จ.สมุทรปราการวัดบางพลีใหญ่(ใน)

ประวัติวัดวัดบางพลีใหญ่ใน(หลวงพ่อโต)  เดิมชื่อ วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเรียกวัดนี้ว่าวัดใหญ่ หรือ วัดหลวงพ่อโต เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สมัยสุโขทัยปางมารวิชัยลืมเนตรหน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ เนื้อเป็นทองสัมฤทธิ์เป็นพระประธานในโบสถ์ และด้วยศรัทธาความเชื่อของชาวบ้านที่ตั้งใจมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมลคลแก่ตัวเอง ครอบครัวเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหาย นอกจากนั้นแล้ววัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่จัดพิธีรับบัว 1 เดียวในโลก ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานของชาวอำเภอบางพลี

วัดบางพลีใหญ่(ใน)

ทุกท่านที่มาทำบุญที่วัดบางพลีใหญ่ในนอกจากจะได้ กราบสักการะขอพรจากหลวงพ่อโตแล้ว ใครที่จิตใจห่อเหี่ยว มีปัญหาชีวิต ยังสามารถเสริมชะตาชีวิตโดยการ ทำบูชาพระราหู พระพิฆเนศ ท้าวเวสุวรรณ และ ทำบุญกระดิ่งท่อง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโต เพื่อเป็นสิริมงคล ชื่อเสียงร่ำลือระบือไกล

วัดบางพลีใหญ่

ที่อยู่ : ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้ติดต่อ :  วัดบางพลีใหญ่ใน
เบอร์โทรศัพท์ :  081-925-2844