ไหว้พระวัดโพธิสมภรณ์ และพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

เมื่อคืนคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะไป “คำชะโนด” แต่ด้วยเป็นวันสิ้นเดือน ใกล้หวยออก จึงคิดว่าไปช่วงนี้คงไม่เหมาะ คงหามุมนั่งสมาธิได้ยาก

และวันนี้ต้องขึ้นเครื่องประมาณ 2 ทุ่ม เปลี่ยนแผนละกัน เริ่มที่ ตื่นสายๆ และลงไปกินอาหารเช้าด้านล่าง รายการอาหารเช้าถ่ายรูปไว้แต่หารูปไม่พบ ทั้งกับข้าวและชากาแฟ ฯลฯ คุ้มค่ากับค่าที่พัก

จากนั้นออกไปทำบุญที่วัดโพธิสมภรณ์ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี อยู่ห่างจากหนองประจักษ์นิดเดียว

วัดโพธิสมภรณ์ เป็นวัดอารามหลวงที่สวยงามเก่าแก่มีประวัติเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ในอืสาณเคยมาศึกษาอยู่ที่นี่หลายองค์ ปัจจุบันเป็นที่ศึกษาปริยัติธรรมพระเณรภาคฤดูร้อน เป็นสถานท่องเที่ยวกราบ พระอัฐิธาตุ นมัสการพระอริสงฆ์ที่มรณภาพแล้วหลายองค์ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอุดรธานี และที่สังเกตไม่ได้เน้นเป็นจุดท่องเที่ยวเหมือนวัดอื่น ๆ

วัดโพธิสมภรณ์เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  ซึ่งสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้

วัดโพธิสมภรณ์เป็นวัดสายกัมมัฏฐาน  ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานในชั้นที่ 2 จัดแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ของพระสงฆ์ในวัดโพธิสมภรณ์มุ่งศึกษากัมมัฏฐาน  ปฏิบัติสืบต่อตามครูอาจารย์

เป็นปูชนียสถานสำคัญ ศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บรรจุคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดโพธิสมภรณ์ เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาที่เจริญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้

พระพุทธรูปทองสำริด          เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระพุทธรัศมี) หน้าตักกว้าง ๑.๕๕ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร อายุประมาณ ๖๐๐ ปี สมัยสุโขทัย เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระประธานองค์นี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรด้วย

พระพุทธรูปศิลาแลง           เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สูง ๙๕ เซนติเมตร กว้าง ๒๔ เซนติเมตร สมัยลพบุรี อายุประมาณ ๑,๓๐๐ ปีประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถพระพุทธรูปองค์นี้ชาวเมืองอุดรให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มักจะมีคนมากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระขอ” ซึ่งหมายถึงหากเราขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนั่นเอง

ต้นพระศรีมหาโพธิ์              เป็นต้นโพธิ์ที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา มอบให้รัฐบาลไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔

รอยพระพุทธบาทจำลอง         ทำด้วยศิลาแลง อายุประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ

ตู้พระไตรปิฎกลายทองลดน้ำ    สร้างในพระนามเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี อีกหนึ่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวอุดรฯ จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บรรจุคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

ส่วนกิจกรรมเด่นนอกจากลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์  เป็นกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา32  ตั้งอยู่ ณ ศาลา 100 ปี ในวัดโพธิสมภรณ์  เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจการปฏิบัติกรรมฐานช่วงวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 18.00-20.30 น  เฉพาะวันอาทิตย์  เวลา 9.00-16.30 น.

จบวัดนี้ด้วยการเก็บภาพที่ระลึก ก้อนที่จะกลับที่พัก เพื่อเตรียมตัว Checkout ไปวัดป่าภูก้อนกัน ซึ่งขับรถอีกไกล ระยะทางจากอุดรธานีไปวัดป่าภูก้อน 120 กม. ใช้เวลาเดินทาง รวมทั้งพักรถด้วย 2 ชม.ไปกลับ 4 ชม. มีนัดขึ้นเครื่องสนามบินอุดรไพท์ 20.00 น. ยังทัน ไปกันเลย ..ไปหาอะไรกินง่ายๆ ถูกๆ กลางทางโน้นละ

การขับรถไปวัดป่าภูก้อน แนะนำให้เปิด Google map ไป รถไม่เยอะ แต่เป็นถนน 2 เลน แต่จะมีเลี้ยวเยอะหน่อย มองป้ายบอกทางไปเรื่อย เริ่มมีปั๊มใหญ่ ปตท. บางจาก ร้านแกแฟให้พักรถเป็นระยะ และระหว่างทางมีวัดป่าเยอะมาก ขากลับแวะทำบุญวัดป่าคำน้อย ซึ่งกำลังมีงานทำบุญพระภิกษุที่มรณภาพ ก็กราบสรีระทำบุญและออกมา

ถึงวัดป่าภูก้อน จะมีจุดจอดรถให้สาธุชน ได้เปลี่ยนเป็นนั่งรถกระบะสองแถว ทำบุญ 20 บาท ไป-กลับ เพราะหากรถขึ้นไปทั้งหมดคงจะติด หรือเสียบนภู เพราะทางขึ้นมาความชันพอสมควร นั้งรถไม่เกิน 10 นาทีก็ถึงหน้าวัด วัดป่าภูก้อน

มาถึงความเหนื่อยก็หายไป เพราะวัดมีวิหารที่สวยงามมาก และท้องฟ้ากำลังดี ไม่ร้อนจนเกินไป ก็ทำบุญ กราบพระ เดินท่องอิติปิโส 3 จบ ถ่ายผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้ และเดินถ่ายรูปชมความงดงามทางพุทธศิลป์ของที่นี้อยู่ประมาณ 2 ชม.หากไม่ติดว่านัดเครื่องบินไว้ คงจะนั่งจนบ่ายจัดๆ นึกอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำบุญสร้างวัดนี้

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทย วัดป่าภูก้อน จะเป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน 
พระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อน ได้รับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ เป็นการสื่อความหมายถึงการสั่งสมบารมีด้วยความพรากเพียร และความเสียสละของพระองค์ในทุกๆชาติ โดยด้านบนของทุกภาพ แกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาวถือเป็นผนังพระวิหารที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน   ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงมีการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9

นอกจากพระวิหารและพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีที่เป็นจุดเด่นของวัดป่าภูก้อนแล้ว ยังมี พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันถัดมาทางด้านล่างก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย ซึ่งมีศิษยานุศิษย์อยู่มากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางขึ้นบันไดยาวเพื่อเข้ามายังเจดีย์เพื่อเข้าไปสักการะบูชา แม้จะสร้างขึ้นได้ไม่นานแต่ที่นี่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง

เจดีย์ด้านล่างบริเวณลานจอดรถ

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ.

บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

คำแปล บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา ( เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ) อะระหัง ( เป็นผู้ไกลจากกิเลส ) สัมมาสัมพุทโธ ( เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ) วิชชาจะระณะสัมปันโน ( เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ) สุคะโต ( เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ) โลกะวิทู ( เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ) อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ ( เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ) สัตถา เทวะมนุสสานัง ( เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ) พุทโธ ( เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ) ภะคะวาติ. ( เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ )

บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ( พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ) สันทิฏฐิโก ( เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง ) อะกาลิโก ( เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล ) เอหิปัสสิโก ( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด ) โอปะนะยิโก ( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ) ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. ( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ )

บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว ) อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว ) ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว ) สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว ) ยะทิทัง ( ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ) จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา ( คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ ) เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ) อาหุเนยโย ( เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ) ปาหุเนยโย ( เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ ) ทักขิเณยโย ( เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ) อัญชะลีกะระณีโย ( เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี ) อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. ( เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ )

พุทธศิลป์รอบองค์พระนอน

พระสาวกในสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สำคัญๆ

ธรรมจากพระโอษฐ์และเกจิอาจารย์องค์สำคัญๆ

นั่งสมาธินิ่งสงบเย็นและแผ่เมตตา

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนกลับ

บรรยากาศลานจอดรถวัด มีอาหารบริการอาหารแก่สาธุชน เป็นอาหารตามสั่ง ข้าวแกง ชา กาแฟ และไอติม มีห้องน้ำจำนวนมากอยู่ด้านข้าง

บ่าย 4 โมง ออกเดินทางกลับอุดรธานี แวะกินอาหารที่หนองประจักษ์ หน้าน้องเป็ด ก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบิน กลับสู่กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ จบทริปลาว – อุดรธานี

ใครๆเค้าก็มาวิ่งออกกำลังกายกัน
ผู้โดยสารเยอะตลอด
เดินขึ้นเครื่องกันเลย ง่ายดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง