ไทยสมายส์ รวมมาตรการ เข้า-ออก จังหวัดปลายทาง

ไทยสมายส์ รวมมาตรการควบคุมการเข้าออก จังหวัดปลายทาง มาให้บิน

✅ไทยสมายล์ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ตามประกาศแต่ละจังหวัดอย่างละเอียดก่อนการเดินทาง และขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินให้เร็วขึ้นด้วยนะคะ

เราขอยืนยันในการให้บริการแบบฟูลเซอร์วิสและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยต่างๆ อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้โดยสารอุ่นใจตลอดการเดินทาง

ข้อมูลอัพเดทเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

มาตรการข้ามจังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
 อุดรธานี
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
ภูเก็ต
กระบี่
หาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส


✅THAI Smile would like to suggest all passengers check the access control regulations of each destination thoroughly before traveling and please be advised to arrive early at the airport.

We’re strongly committed to providing excellent service and enhancing the airline’s safety and hygiene standards in order to offer passengers peace of mind on every journey

Last updated: September 6, 2021

การแสดงผลรับรองการฉีดวัคซีน สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ


✅การแสดงผลรับรองการฉีดวัคซีน สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ
• แสดงผ่าน Digital Health Pass ผ่าน Application หมอพร้อม
• ใช้เอกสารใบรับรองผลการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองแพทย์


.
✅การแสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ต้องเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลการตรวจชัดเจน ทั้งหน่วยงานที่ออกให้ วิธีการตรวจและมีผลตรวจเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ
👶👧เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางกับผู้ใหญ่ ไม่ต้อง swap ตรวจหาเชื้อโควิด-19
.
📌ทั้งนี้ การแสดงเอกสารในการเดินทาง (เอกสารแสดงผลรับรองการฉีดวัคซีนและเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19) ขึ้นอยู่กับมาตรการการเข้า-ออก ของแต่ละจังหวัดปลายทาง

สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด-19 ของแต่ละจังหวัดก่อนการเดินทางได้ที่ https://bit.ly/2R0IJuB และกด “ชื่อจังหวัด”

………..
Vaccine Certification can be used in both types:
• Show through Digital Health Pass at “Mor Prom” Application
• The document of vaccination certificate or medical certificate.

To show the documents of the COVID-19 testing results, these documents must be clearly stated the examination information of institution-issued, method of examination, and a negative test result within 72 hours before departure.

Remark
Children under 6 years old traveling with an adult do not have to swap for COVID-19 testing.
.
📌To verify your vaccination certification or the documents of the COVID-19 testing results will depend on each provincial order of your destination.

Passengers can verify requisites and announcements related to the COVID-19 pandemic issued by the provincial agencies and the Ministry of Interior before traveling to your destination.
The latest information is available at https://bit.ly/2R0IJuB and select “your destination”.

THAISmileAirways #COVID19


THAISmileAirways #COVID19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง