“ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก ปี 2021

“ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก ปี 2021

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานข่าวดี #ยูเนสโก ประกาศให้พื้นที่ #ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ปีค.ศ.2021

ซึ่งในการประชุมสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (MAB-ICC) ครั้งที่ 33 ณ เมืองอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรียครั้งนี้ ได้มีการพิจารณารับรองการเสนอพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ค.ศ. 2021 จาก 22 แห่งทั่วโลก สำหรับดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รวม 536,931 ไร่ มีความโดดเด่นที่หลากหลาย เช่น

แผนที่ดอยเชียงดาว

1)ภูมิทัศน์เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งยอดเขาสูงเป็นอันดับสามของประเทศไทย

2)มีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ที่เชื่อมโยงกับสังคมพืชในเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ของจีน และเป็นถิ่นของพรรณไม้กว่า 2,000 ชนิด คิดเป็น 20% ของพรรณไม้ในไทย

ช้างรอบคอ ช้างฮ้องคอ เสือเหลือง เสือดาว
ชมพูเชียงดาว
เทียนเชียงดาว
ขาวปั้น
เทียนนกแก้ว
กำมะหยี่เชียงดาว

3)มีทั้งระบบนิเวศดั้งเดิมและพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้คืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้มาไม่น้อยกว่า 40 ปี

4)เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า 672 ชนิด รวมถึงสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ กวางผา และเลียงผา

5)มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ซึ่งมีประวัติการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมานานกว่า 600 ปี เช่น วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลีซอ ปกากะญอ และวัฒนธรรมล้านนา โดยแต่ละกลุ่มอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ขอบคุณที่มาข้อมูล : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว-จเชียงใหม่

และเพจ AmazingThailand