เที่ยวน่าน 4 วัน 3 คืน #ก่อนกลับ ไหว้พระวัดพระธาตุช้างค้ำ วัดพระธาตุเขาน้อย และวัดศรีพันต้น

ทริปน่านวันสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพ ยังมีความสุขกับการเข้าวัดทำบุญกราบพระธาตุ

1 2 3 10