วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 3 เหมือนชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2 แค่ไม่ได้ 1,000 และใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัด

ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเทียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง อย่ารีเฟรช ให้กดปุ่มลงทะเบียนใหม่

ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เพิ่มสิทธิ์ให้ใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง

ชิมช้อปใช้เฟส3 เพิ่มสิทธิ์ให้ใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

1 2