ปฏิบัติธรรม ณ. เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน มีการจัดปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รวมระยะเวลา 3 วัน เน้นการนั่งสมาธิด้วยวิธีอานาปานสติ ซึ่งเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก รวมทั้งการอานาปานสติภาวนา มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น การเดินจงกรม และการนอนภาวนา เพื่ออบรมจิตให้เกิดความสงบและเป็นอิสระ

เสถียรธรรมสถาน สถานปฏิบัติธรรม กลางกรุง ตั้งอยู่ซอยวัชรพล ย่านรามอินทรา เหมาะสำหรับผู้ต้องการชาร์ตแบตให้ตนเอง ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ลมหายใจ…คืออาวุธอันศักด์สิทธิ์

                ท้องฟ้าในเวลาค่อนรุ่งมืดมิด บรรดาชีวิตนอกรั้วชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติยังคงหลับใหล ทว่าภายในรั้วนั้นเล่า ทุกวันในเวลาตีสี่ตรง เสียงเชิญระฆังแห่งสติดังขึ้น…มาเป็นเวลากว่า 30 ปีไม่เคยขาด
                เพื่อบอกว่า…วิถีชีวิตเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
                เวลา 24 ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมและมีค่าได้มาถึงอีกครา
                เหล่าพุทธสาวิกาน้อยใหญ่มุ่งหน้าสู่หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อทำวัตรเช้า…เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน…อันเป็นกิจแรกแห่งวัน
                ครั้นฟ้าสว่าง…การเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ฝึกการให้ก็เริ่มขึ้น เหล่าพุทธสาวิกาใหญ่น้อยเดินแถวอย่างเป็นระเบียบตามเส้นทางการบิณฑบาต
                การพิจารณาอาหารเป็นไปอย่างสงบเงียบ และเรียบง่าย บาตรเดียว อาสนะเดียว ขณะที่ในใจก็หวนระลึกถึงคำสอนของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
                “รับอาหารด้วยความอ่อนน้อม กินข้าวชาวบ้านแล้วต้องเจริญสติ รู้ทันกาย รู้ทันใจ จนกระทั่งเรี่ยวแรงแห่งเมล็ดข้าวเหล่านั้นก่อเกิดเป็นความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต่อกัน”


                จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมผ่านการทำงาน หรือมีงานเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
                ตั้งแต่เช้า…เข้าบ่าย…ถึงเย็น…จรดค่ำ ทุกอิริยาบถ ทุกการเคลื่อนไหว ดำเนินไปพร้อมกับ อานา – ลมหายใจเข้า ปานะ – ลมหายใจออก ในทุกขณะ
                อานาปานสติภาวนา จึงเป็นกิจที่ฝึกเจริญสติ ดำเนินไปพร้อมกับทุกลมหายใจเข้าและออก เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดา
                ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้กล่าวถึง ‘อานาปานสติภาวนา’ ไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายว่า


                “อานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ทุกความคิด ในทุกลมหายใจเข้าและออก เพื่อเตรียมจิตให้ควรแก่การงาน งานเป็นฐานแห่งการภาวนา หมายความว่าคุณต้องเจริญอานาปานสติ กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ‘ความหวั่นไหวโยกโคลงทางกายหรือความหวั่นไหวโยกโคลงทางจิต ย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจของการเจริญ ทำให้มากซึ่งอานาปานสติ’ ฉะนั้น งานของจิตคือการภาวนาด้วยอานาปานสติ ถ้าคุณทำงานอยู่บนฐานของอานาปานสติ ก็เท่ากับคุณใช้งานเป็นฐานแห่งการภาวนาด้วยเช่นกัน..

.
                “วิถีชีวิตของเสถียรธรรมสถานใน 24 ชั่วโมง หรือหนึ่งวัน อยู่บนเทคนิคของอานาปานสติ บนพื้นฐานของลมหายใจที่เป็นเครื่องมือในการเจริญสติ ฉะนั้น ทุกๆ 24 ชั่วโมง จึงเป็นเวลาแห่งการภาวนา ตั้งแต่ลืมตาจนถึงหลับตา และในทุกๆ วัน อานาปานสติภาวนาอยู่ในชีวิตของเราทุกขณะ เสถียรธรรมสถานบ่มแผ่นดินผืนเล็กๆ ให้เป็นพื้นที่อานาปานสติ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้”


                ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นปกติที่เสถียรธรรมสถานจะจัดการอบรม ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติ’ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเป็น ‘สังฆะชั่วคราว’ ร่วมเรียนรู้การฝึกการหายใจอย่างมีสติไปพร้อมๆ กับ ‘สังฆะประจำ’ ของชุมชนเสถียรธรรมสถาน ที่ใช้อานาปานสติกำกับชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้ว
                และปัจจุบัน ชุมชนแห่งธรรมแห่งนี้ก็เปิดประตูต้อนรับ ‘สังฆะชั่วคราว’ ที่ต้องการเข้ามาใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอย่างมีคุณภาพได้ทุกวัน


                ลมหายใจ…คือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเรา ฉะนั้น คงจะดีถ้าเราฝึกที่จะเรียนรู้เพื่อดูแลเพื่อนเก่าคนนี้ให้ดีที่สุด

สนใจเข้าร่วมโครงการ ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสถียรธรรมสถาน

คลิก ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่นี่

โทร. 02-519-1119,091-831-2294

เว็บไซต์ : เสถียรธรรม

เฟสบุ๊ค : เสถียรธรรม

การเดินทางมาเสถียรธรรมสถาน

การเดินทาง ถ้ามาจากบางเขน มีรถเมล์จากอนุสาวรีย์ สายปอ. 26, ปอ.พ. 2 และ ปอ.พ. 8 มีรถเมล์จากปากเกร็ด สาย 150 มาจากบางเขน รถเมล์จะผ่านป้ายกองบินตำรวจก่อน แล้วให้ลงรถเมล์ป้ายถัดไป จะเป็นปากซอยวัชรพลจะมีรถสองแถววิ่งเข้าซอยวัชรพล (คิวรถจะจอดอยู่ซอยวัชรพล – เพิ่มสิน ข้าง ๆ ร้าน เซเวน-อีเลเวน – 10 บาท) หรือขึ้นมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามา

ถ้ามาจากรามคำแหง มีรถเมล์จากรังสิต สาย 95, ปอ. 520 และ ปอ. 512 มาจากรามคำแหง ให้ลงป้ายแรกหลังจากที่รถเมล์ลอดใต้สะพานทางด่วน จะเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับซอยวัชรพล จะมีรถสองแถววิ่งเข้าซอยวัชรพล (คิวรถจะจอดอยู่ซอยวัชรพล – เพิ่มสิน ข้าง ๆ ร้าน เซเวน-อีเลเวน – 10 บาท) หรือขึ้นรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้ามา

สำหรับท่านที่มีรถส่วนตัว เสถียรธรรมสถาน ตั้งอยู่เลขที่ 24/5 ซอย วัชรพล รามอินทรา 55 สุดทางด่วน อาจณรงค์-รามอินทรา จากถนนรามอินทราเข้ามาประมาณ 400 เมตร มีจุดสังเกต คือรั้วก่ออิฐสีส้ม ตรงข้ามกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ใต้ทางด่วนทางไปวัดศิริพงษ์ และขอให้ใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะ ด้วยเสถียรธรรมไม่สะดวกเรื่องสถานที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง