ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

รายชื่อศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 1. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ ซอยเพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 2. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ. ปทุมธานี (ศูนย์2)
 3. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์3)
 4. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์4)
 5. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ จ.ระยอง (ศูนย์5)
 6. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บ้านจันรม จ.สุรินทร์ (ศูนย์6)

อบรมวิปัสนากรรมฐานหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย

สมาคมมุ่นมุ่นสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดวิปัสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย ด้วยความเมตตาจากพระวิปัสสนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ มีโครงการหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน นิสิต-นักศึกษา สามเณร พระสงฆ์ และผู้สนใจทั่วไป

ปฎิบัตธรรม สำหรับ ผู้สนใจทั่วไป

 • หลักสูตรเบื้องต้น
 • หลักสูตรระยะส้ั้น 1,3,5 วัน
  • จิตตภาวนา พัฒนาจิตฯ เบื้องต้น
 • หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสัติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • เจริญสติกำหนดรู้ปัจจุบันในชีวิต
  • เพียงแค่รู้ พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฯลฯ
 • หลักสูตรเข้มข้น สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขี้นไป ผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติและต้องการพัฒนาตนเองและเคยผ่านการอบรมในหลักสูตรเริ่มต้น 8 วัน มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • หลักสูตรพัฒนาวิทยากร
 • หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับครู

ปฎิบัตธรรม สำหรับ เด็กและเยาวชน

 • หลักสูตรพัฒนาจิตยุวพุทธ อายุ 1-10 ปี
 • หลักสูตรยุวพุทธบุตร อายุ 11-13 ปี
 • หลักสูตรยุวเนกขัมม์ อายุ 14-17 ปี
 • หลักสูตรต้นธรรม อายุ 11-13 ปี
 • หลักสูตรเนกขัมบารมี (นักศึกษา) อายุ 18-25 ปี
 • หลักสูตรครอบครัวคุณธรรม (พ่อ-แม่-ลูก) อายุ 7-18 ปี
 • โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ เยาวชนอายุตั้งแต่ 7 -25 ปี
 • โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนในช่วงปิดเทอม

ปฎิบัตธรรม สำหรับพระสงฆ์

 • โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำพรรษา
 • โครงการวิปัสนากรรมฐานสำหรับพระสงฆ์

ปฏิทินปฏิบัติธรรม เช็คเวลา และ สถานที่ปฏิบัติธรรม ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯตารางปฏิบัติธรรม ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ ซอยเพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง