บุญสารทเดือนสิบเมืองนคร 22 ก.ย. – 1 ต.ค. 62

เทศกาลบุญสารทเดือนสิบเมืองนครฯ ประจำปี 2562 ระหว่าง 22 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2562

14 กันยายน รับตายาย (ยกหมรับเล็ก)
22 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม มหรสพชมฟรี!ตลอดงาน
– สนามหน้าเมือง
– สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
26 กันยายน ชมขบวนแห่เปรต
27 กันยายน ชมขบวนแห่หมรับ (09.00น.)
จากสนามหน้าเมืองสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
28 กันยายน ทำบุญใหญ่ ส่งตายาย (บังสุกุล)

ประเพณี “บุญสารทเดือนสิบ” และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ซึ่งนับเป็นปีที่ 96 ของการจัดงาน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 ก.ย. จนถึง วันที่ 1 ต.ค.2562 รวม 10 วัน 10 คืน ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และที่บริเวณสนามหน้าเมือง

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทาน, การประกวดแข่งขันเพลงบอก โนรา กลอนสด หนังตะลุงเยาวชน, การประกวดวรรณกรรมไทยเพลงร้องเรือเด็ก (เพลงกล่อมเด็ก), การพูดเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง, การแสดง หนังตะลุง

มโนราห์ รำวงย้อนยุค เพลงลูกทุ่ง, การประกวดหุ่นเปรต สาธิตหุ่นเปรต ขบวนพาเหรดเปรต, การออกรางวัลสลากกาชาด, การจัดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี 4.0, วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง, การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน, การแสดงบนเวทีชุมชนเทศบาล, การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง และอย่างยิ่ง การแห่หฺมฺรับและประกวดหฺมฺรับ ชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน เป็นต้น

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล