พาน้องๆหนูๆใส่แมส เที่ยว 6 สวนสัตว์ ฟรี 15 – 30 มิ.ย. 63 นี้ ช้าจองฟรีเต็ม

องค์การสวนสัตว์ จะเปิดให้บริการสวนสัตว์ในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ ประกอบด้วย สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี

สำหรับการเข้าชมสวนสัตว์นั้น จำกัดจำนวนผู้เข้าชมวันละไม่เกิน 2,000 คน แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า (08.00 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (12.00 – 17.00 น.) ที่สำคัญต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันของสวนสัตว์ https://www.eventpop.me/e/9040/zoothailand หรือติดต่อผ่านโทรศัพท์ ดังนี้
.

ZOO THAILAND จองบัตรเข้าชมสวนสัตว์

รายละเอียดการเข้าชมสวนสัตว์

1. หลังจากลงทะเบียนและได้รับ E-TICKET เรียบร้อยแล้ว วันที่เข้าชม จะต้องแสดง QR CODE ใน E-TICKET และแสดงบัตรประชาชน เพื่อเข้าชม หา E-TICKET ได้อย่างไร คลิก

***สำหรับเด็กเล็ก ทางผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนให้เด็กๆ โดยสามารถลงทะเบียนเป็นชื่อตัวเองได้ปกติ
***โปรดเลือกรอบเวลาที่ต้องการเข้าชมสวนสัตว์ให้ชัดเจน รอบเช้า 8.00 – 12.00 น. และ รอบบ่าย 12.00 – 17.00 น.

2. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์
3. กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการโดยมีจุด check in check out ผ่าน https://www.ไทยชนะ.com
4. กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุด บริการภายในสวนสัตว์ ตามมาตรการควบคุมโรคได้แก่บริเวณ จุดซื้อบัตรเข้าชม จุดยืนชมสัตว์ รถนั่งบริการเที่ยวชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวร้านอาหารและเครื่องดื่ม
5. วางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่างๆรอบสวนสัตว์
6. เน้นการเปิดให้บริการกลางแจ้งและงดกิจกรรมภายในอาคาร
7. มีเจ้าหน้าที่บริการ บริเวณ จุดทางออก และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียน Check out

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เบอร์ติดต่อ 038-318444 โทรสาร 038-318400
สวนสัตว์เชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ 053-221179 โทรสาร 053-222283
สวนสัตว์นครราชสีมา เบอร์ติดต่อ 083-3720404 โทรสาร 044-734531
สวนสัตว์สงขลา เ บอร์ติดต่อ 074-598555 โทรสาร 074-598840
สวนสัตว์อุบลราชธานี เบอร์ติดต่อ 045-252761 โทรสาร 045-252762
สวนสัตว์ขอนแก่น เบอร์ติดต่อ 086-4556341