“เน็ตอยู่บ้าน” 100/50 Mbps ราคาเพียง 390 บาท/เดือน ฟรี 3 เดือน

ฟรี 3 เดือน ฟรีค่าแรกเข้า , ค่าติดตั้ง ,ค่าอุปกรณ์ และ ค่าลงทะเบียนสมัครใช้บริการภายในวันที่ 10 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

ฟรี 3 เดือน “เน็ตอยู่บ้าน” ลดภาระประชาชน

แพ็กเกจ “เน็ตอยู่บ้าน” ความเร็วสูงสุด 100/50 Mbps ระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 12 เดือน ได้จัดเตรียมรองรับประชาชนจำนวน 100,000 ราย ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนใช้งานฟรี 3 เดือน โดยฟรีค่าใช้จ่ายแรกเข้าและค่าติดตั้งสำหรับผู้ใช้บริการต่อเนื่องจนครบตามระยะเวลาในอัตรา 390.- บาท/เดือน