ตัวอย่าง “New Normal” เมื่อต้องกลับมาใช้ชีวิต หลัง COVID-19 กำลังจะไป – ในกรุงอัมสเตอร์ดัม

New Normal - ร้านอาหารในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ แยกโต๊ะโดยใช้เรือนกระจกสุดเก๋ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามหลักการ “social distancing”

วิธีขึ้น BTS ป้องกันเชื้อ COVID-19 เน้น Social Distancing “ห่ า ง เ พ ร า ะ ห่ ว ง”

?บีทีเอสขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการดำเนินการที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแล ช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างสม่ำเสมอ ?มาตรการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการใช้บริการ การคัดกรองผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าระบบรถไฟฟ้า ?? https://bit.ly/2UjQ8V8 ▪️ภายในขบวนรถไฟฟ้า – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง และเว้นระยะห่างระหว่างกัน หากมีผู้โดยสารหนาแน่น ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันภายในขบวนรถ และงดสัมผัสใบหน้า ตา หรือจมูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ ?มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ?? https://bit.ly/3dlqxC3▪️ชั้นจำหน่ายตั๋ว-เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ...