วิธีขึ้น BTS ป้องกันเชื้อ COVID-19 เน้น Social Distancing “ห่ า ง เ พ ร า ะ ห่ ว ง”

?บีทีเอสขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการดำเนินการที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแล ช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างสม่ำเสมอ

?มาตรการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการใช้บริการ การคัดกรองผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าระบบรถไฟฟ้า ?? https://bit.ly/2UjQ8V8


▪️ภายในขบวนรถไฟฟ้า – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง และเว้นระยะห่างระหว่างกัน หากมีผู้โดยสารหนาแน่น ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันภายในขบวนรถ และงดสัมผัสใบหน้า ตา หรือจมูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ

?มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ?? https://bit.ly/3dlqxC3
▪️ชั้นจำหน่ายตั๋ว-เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ จาก กทม. อำนวยความสะดวก และจัดระเบียบผู้โดยสาร​ โปรดยืนรักษาระยะห่างระหว่างกันในการเดินทาง
▪️ชั้นชานชาลา-ผู้โดยสารโปรดยืนรักษาระยะห่าง ขณะรอรถไฟฟ้า
▪️เพิ่มความสะดวกสบาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง มีการให้บริการเติมเงิน หรือเติมเที่ยวเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์
? จุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้โดยสาร ตั้งอยู่ทุกสถานีที่โต๊ะตรวจการทั้ง 2 ฝั่ง และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแอลกอฮอล์บนชั้นชานชาลาในช่วงเวลาเร่งด่วน http://bit.ly/2Iil01p
? ยังคงเข้มงวดในการทำความสะอาด
เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นในขบวนรถไฟฟ้า และเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม คลิก https://bit.ly/2USVTZ8

?เพิ่มความถี่ในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น ให้บริการในสายสุขมวิท 2.40 นาที/ต่อขบวน​ สายสีลม 3.45 นาที/ต่อขบวน
? ขบวนรถไฟฟ้ามากที่สุด ปัจจุบันบีทีเอส มีขบวนรถให้บริการจำนวน 98 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมทั้งหมด 392 ตู้
แอดมินขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อกระจายการเดินทาง ลดความเสี่ยง และความแออัดในการเดินทางด้วยนะครับ

?บีทีเอสยังคงเข้มงวด และเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า ตลอดทั้งวัน ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทั้งภายในสถานี และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัด


?หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการ สามารถสอบถามแอดมิน ได้ที่ @btsskytrain หรือ ?? http://bit.ly/2TUzZXH

ขอบคุณข้อมูล https://www.facebook.com/BTSSkyTrain

การเดินทาง BTS ช่วง เคอร์ฟิว

?รถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงให้บริการตามปกติจนถึงเวลา 21.30 น. นะครับเปิดให้บริการตามปกติทุกวัน
?สายสุขุมวิท เปิดให้บริการเวลา 05.15 น.
?สายสีลม เปิดให้บริการเวลา 05.30 น.
?เข้ามาในระบบรถไฟฟ้าก่อนเวลา 21.30 น. มีรถไฟฟ้าบริการส่งถึงทุกสถานี
?ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทางให้ถึงบ้านก่อนเวลา 22.00 น. นะครับ
??สำหรับลานจอดแล้วจร สถานีหมอชิต จะเปิดให้บริการช่วงเช้าตามปกติเวลา 05.00 น. และปิดให้บริการเวลา 22.00 น.
⏰ตรวจสอบตารางเดินรถ คลิก?bit.ly/3fihnI8
?ใช้บัตรแรบบิทแทนเงินสดลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สะดวก ปลอดภัยครับ??bit.ly/2z2LSRQ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ?ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.00 น.) ?Line official : bit.ly/2TUzZXH

เรื่องที่เกี่ยวข้อง