ถนนกาญจนาภิเษก หรือ มอเตอร์เวย์ สาย 9 ช่วงบางพลี – บางปะอิน

มอเตอร์เวย์ สาย 9 ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

มอเตอร์เวย์ สาย 9 ถนนกาญจนาภิเษก บางพลี – บางปะอินปะอิน หรือทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ชื่อไหนมาก่อน ชื่อไหนมาหลัง อย่างไปรู้เลย เพราะแต่ละคนเรียกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ เรียกมอเตอร์เวย์ สาย 9 เป็ยถนนค่อนข้างยาว อธิบายให้เห็นภาพรวม และจะลงลึกในส่วนช่วง บางพลี – ปางปะอิน ก่อน

ภาพรวมของ ถนนกาญจนาภิเษก สาย 9 หรือ มอเตอร์เวย์ M9 เชื่อมฝั่งเหนือใต้ เป็นวงแหวน

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 168 กิโลเมตร

ถนนกาญจนาภิเษก สาย 9 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก (บางปะอิน–บางพลี)

กรมทางหลวงได้กำหนดเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เก็บค่าผ่านทาง โดยมีขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทาง 63 กิโลเมตร (ป้ายหมายเลข 9 พื้นหลังสีน้ำเงิน)

ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ (บางพลี–บางขุนเทียน)

ทางพิเศษเก็บค่าผ่านทาง ระยะทาง 34 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เก็บค่าผ่านทาง แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงบางพลี–สุขสวัสดิ์ และช่วงสุขสวัสดิ์–บางขุนเทียน ที่แบ่งเป็น 2 ช่วงเพราะดินบริเวณก่อสร้างอ่อนมีการทรุดตัวสูง

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (บางปะอิน–บางบัวทอง–บางขุนเทียน) เป็นถนนส่วนที่สร้างขึ้นก่อน ถนนเป็นทางหลวงพิเศษ ไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง

  • ช่วงบางปะอิน–บางบัวทอง เป็นทางขนาด 4–6 ช่องจราจร ระยะทาง 44 กิโลเมตร
  • ช่วงบางบัวทอง−บางขุนเทียน เป็นทางขนาด 10–12 ช่องจราจร ระยะทาง 24 กิโลเมตร

Post นี้ ตัดมาเฉพาะ ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก (บางปะอิน–บางพลี)

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก (บางปะอิน–บางพลี) มีความสำคัญกับการเดินทางจากภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหลือ ไปยังภาคใต้และภาคตะวันออก รอบกรุงเทพมหานคร

ขอแบ่ง มอเตอร์เวย์ ออกเป็นช่วงตามจุดตัดทางออกทางเข้า

ในเขตอยุธยา เริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 55 อำเภอวังน้อย (โรงเบียร์ และ ม.สงฆ์) สามารถเดินทางจากสายเหนือ มาทางทางหลวงสาย 32 หรือ ถ.พหลโยธิน จากภาคอีสาน เลี้ยวซ้ายเข้ามอเตอร์เวย์

จากถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้ามอเตอร์เวย์ สาย 9

จากถนนหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเซีย จากนครสวรรค์ – อยุธยา เข้ามอเตอร์เวย์ สาย 9

จากถนนหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเซีย จากนครสวรรค์ – อยุธยา เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเบียร์ เบี่ยงซ้ายเข้ามอเตอร์เวย์ สาย 9

จุดตัดคลองหลวง วัดพระธรรมกาย แยกเข้าคลอง 5 – 11 หนองเสือ

ข้ามสะพานข้ามคลองระพีพัฒน์ ปทุมธานี มีจุดเข้าออก อ.คลองหลวง ถนนหน้าวัดพระธรรมกาย และ ออกถนนคลอง 5 เชื่อมไปหนองเสือ – ธัญญะ

จุดตัดอำเภอธัญญะ – ถนนรังสิตนครนายก

จุดตัดต่อมา เข้าเขตอำเภอธัญบุรี ตัดถนนรังสิต-นครนายก ข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จากเหนือ ออกซ้ายเข้าอ.ธัญญะ และ ถ.รังสิต-นครนายก หรือ ไปกลับรถเพื่อเข้ารังสิต ดริมเวิลด์ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

จุดตัดธัญญะ

ผ่านจุดตัดธัญญะ จะผ่านด่านเก็บเงินธัญญะ

จุดตัดลำลูกกา

จุดตัดต่อไปเข้าเขตอำเภอลำลูกกา ตัดถนนลำลูกกา และข้ามคลองหกวา ตัดถนนหทัยราษฎร์

ถึงจุดตัดต่อทางด่วนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อเข้ากรุงเทพชั้นใน

จุดแฟชั่นไอแลนด์ เข้ามีนบุรี ตัดถนน ถนนรัชดาภิเษก–รามอินทรา

จุดตัดถนนเสรีไทย 

จากจุดตัดแยกแฟชั่นไอร์แลนด์ มาถึงจุดตัดถนนเสรีไทย 

จุดตัดสุขาภิบาล 3 – รามคำแหง

ข้ามคลองแสนแสบเข้าพื้นที่ เขตสะพานสูง ตัดถนนรามคำแหง ช่วงนี้เป็นสะพานยกระดับค่อนข้างยาว ผู้ใช้ทางต้องระมัดระวังในการวิ่งออกรามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ หรือ เสรีไทย

จากนั้นมาถึงจุดจ่ายค่าผ่านทางทับช้าง จึงตัด  ตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เชื่อมไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ถนนพระราม 9   ถนนศรีนครินทร์

จากมอเตอร์เวย์ สาย 9 เข้าสู่ทางไปมอเตอร์เวย์ สาย 7 เข้า สนามบินสุวรรณภูมิ

จุดตัดมอเตอร์เวย์สาย 9 ตัดมอเตอร์เวย์สาย 7 เข้าภาคตะวันออก

จุดตัดถนนลาดกระบังจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

และสุดท้าย จุดเขตบางพลี สมุทรปราการ เชื่อมกับทางพิเศษสายบางพลี–สุขสวัสดิ์ และทางพิเศษบูรพาวิถี

มาลงรายละเอียดอีกครั้งนะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง