ปัญหาที่พบบ่อย การลงทะเบียน ชิมช้อปใช้

วันนี้มาดูปัญหาที่พบบ่อย การลงทะเบียน www.ชิมช้อปใช้.com  ดังต่อไปน้ี

ผู้ลงทะเบียนเสร็จแล้ว สามารถใช้จ่ายเงินได้ปกติ” และ Update app เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 7.6.0

ส่วนที่กำลังลงทะเบียนให้รอหลัง 6 ต.ค. -13.30 น. ตามประกาศนี้

ถาม : 1.การลงทะเบียนในยอดที่เหลือ จะมีการปรับเงื่อนไข และปรับเวลาให้ลงทะเบียนหรือไม่?
ตอบ : เงื่อนไขยังไม่เปลี่ยนแปลง ยังเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 00.00 น.

ถาม : 2.ทำไมบางคนเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ได้ แต่ทำไมบางคนเข้าไม่ได้ แม้จะเข้าไปในเวลาเดียวกัน?
ตอบ : เนื่องจากมีประชาชนเข้าเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นโปรดรอสักครู่ โดยธนาคารเร่งขยาย Bandwidth ของช่องทางลงทะเบียนเพิ่มอีก 100% และปรับปรุงประสิทธิภาพของ Website เพื่อให้เกิดความรวดเร็วโดยทันที

ถาม : 3.ใช้เบอร์มือถือ และอีเมลซ้ำกับผู้อื่นได้หรือไม่?
ตอบ : ไม่สามารถใช้เบอร์มือถือซ้ำได้ เนื่องจากจะทำให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ แต่อีเมลในการลงทะเบียนซ้ำกันได้

ถาม : 4.ในกรณีที่รหัส OTP ส่งมาแล้ว แต่หน้าเว็บไซต์ยังไม่ขึ้นมาให้กรอกเลข OTP จะต้องทำอย่างไร?
ตอบ : รอสักครู่ เพราะเว็บไซต์ถูกออกแบบมาให้ขึ้นหน้ากรอกเลข OTP ก่อนที่จะมี SMS ส่งเข้ามาที่มือถือ

ถาม : 5.สำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว SMS (ระบบจะแจ้งภายใน 3 วันทำการ) จะแจ้งว่าอะไร และต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป? และถ้าไม่ได้รับ SMS ภายใน 3 วันทำการ ต้องทำอย่างไร?
ตอบ : แจ้งว่า “ลงทะเบียนชิมช้อปใช้สำเร็จ ที่จังหวัด…(จังหวัดที่เลือกไปท่องเที่ยวไว้ในเว็บไซต์” โปรดยืนยันตัวตนผ่านเป๋าตังทันที และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ (วันที่เราได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์) + อีก 14 วัน

ตอบ : ภายใน 3 วัน ต้องได้รับ SMS ปกติ หรือในกรณีที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้รับ SMS เป็นเพราะลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทางแก้ คือ ลงทะเบียนใหม่

ถาม : 6.หากเปลี่ยนใจไม่อยากไปจังหวัดที่เลือกไปท่องเที่ยวไว้ในเว็บไซต์ สามารถเปลี่ยนในภายหลังได้หรือไม่?
ตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ยกเว้นเลือกจังหวัดท่องเที่ยวเหมือนกับทะเบียนบ้าน

ถาม : 7.หากพบว่า กรอกข้อมูลผิดพลาด หลังลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ต้องแก้ไขอย่างไร หรือมีผลอย่างไรหรือไม่?
ตอบ : รอระบบตอบกลับทางอีเมล หรือ SMS จากนั้นค่อยลงทะเบียนใหม่

ถาม : 8.หากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ SMS แจ้งว่าไม่ผ่าน เป็นเพราะเหตุใด และต้องแก้ไขอย่างไร?
ตอบ : เกิดจากลงทะเบียนเดียวกันกับทะเบียนบ้านของตัวเอง หรือไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการ ทางแก้ คือ เข้าไปลงทะเบียนใหม่

ถาม : 9.นำเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังของพ่อแม่ หรือผู้ใกล้ชิด ไปใช้แทนได้หรือไม่?
ตอบ : การใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ เท่านั้น

ถาม : 10.ถ้าไม่ได้ใช้เงินภายใน 14 วัน หลังได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ระบบจะเรียกเงินคืนอัติโนมัติเลยหรือไม่?
ตอบ : ถ้าไม่ได้ใช้เงินภายใน 14 วัน ระบบจะเรียกเงินคืนอัติโนมัติ และเมื่อกดเข้าไปแล้วจะไม่เห็นจำนวนเงิน 1,000 บาท แต่ถ้าคุณใช้เงินไปแล้วบางส่วน จนทำให้เงินไม่เต็มจำนวน 1,000 บาทเหมือนเดิม ระบบก็ไม่เรียกเงิน 1,000 คืน เช่น นาย ก. ใช้เงินชิมช้อปใช้ 10 บาท เหลือ 990 บาท ระบบก็จะไม่เรียกเงินคืนแต่อย่างใด

ลงทะเบียนกรุงเทพคลิกเลย ร้านชิมช้อปใช้ แฟชั่นไอส์แลนด์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง