แบงก์ชาติ เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เป็นช่องทางเสริมในช่วง COVID-19

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า

http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางเงิน (ศคง.) แบงก์ชาติได้เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เป็นช่องทางเสริมในช่วงที่มาตรการเว้นระยะทางสังคม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด อาจทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ เนื่องจากมีคนติดต่อเข้าไปจำนวนมาก หรือกรณีที่ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือแม้มีมาตรการผ่อนปรน แต่ลูกหนี้ยังจ่ายชำระหนี้ไม่ได้

http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx

“ข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยังสถาบันการเงิน ซึ่งการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถาบันการเงิน และกรณีไม่สามารถรับข้อเสนอของลูกหนี้ ขอให้สถาบันการเงินระบุเหตุผลเพื่อแบงก์ชาติจะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่พอจะทำได้บ้างที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติร่วมกัน และเดินต่อไปด้วยกันได้”

สำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาการติดต่อสถาบันการเงิน หรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เปิดให้คำปรึกษาที่โทร. 1213 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือแจ้งผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx ตลอด 24 ชั่วโมง.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง