เป็นทางการ! มาตรการผ่อนคลาย Covid-19 ระยะที่ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. 63

22:50 เป็นทางการ! ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) มาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 3 เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 2563

การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ข้อ 5 การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามที่รัฐบาลมีคำแนะนำให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งจากการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องพบว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคได้

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงเห็นสมควรผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคการจัดระบบและระเบียบต่างๆที่ทางราชการกำหนดด้วย

ศบค.ลดเคอร์ฟิวลง 1 ชม. 5 ทุ่ม – ตี 3 ไฟเขียวเดินทางข้าม จว. เปิดร้านนวดสปา เสริมความงาม เว้นอบไอน้ำ ปลดล็อคโรงหนัง ห้างฯ เปิดได้ถึง 3 ทุ่ม


วันนี้ (29 พ.ค. 63) เวลา 12.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และพลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณามาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ให้เปิดกิจการและกิจกรรมได้ เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

✅ มาตรการคัดกรองไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ แก่พนักงานทุกคน ทุกกิจกรรมมีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม และเพิ่มแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

✅ ลดเวลาการออกนอกเคหสถานลง 1 ชม. เป็นเวลา 23:00 – 03:00 ของวันรุ่งขึ้น

✅ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า เปิดบริการได้จนถึงเวลา 21:00 น

✅ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการที่ราชการกำหนด

✅ ผ่อนผันให้ใช้อาคารเรียนในสถานศึกษาได้สำหรับการสอบแข่งขันต่างๆ ยกเว้นการเรียนการสอน

✅ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการจำกัดพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดได้ถึง 21:00

✅ สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง เว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ

✅ ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษสตรีให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง และไม่มีผู้นั่งรอ

✅ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันรวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานของสาธารณสุข

✅ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

✅ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปา และสถานประกอบการนวดไทย งดการอบตัวสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า สามารถนวดฝ่าเท้าได้้

✅ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส จำกัดผู้เล่นแบบรวมกลุ่มและงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม

✅ สนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ไม่มีการแข่งขัน และมีผู้ร่วมไม่เกิน 10 คน

✅ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ทำนองเดียวกัน เฉพาะการออกกำลังกาย หรือการฝึกซ้อม

✅ สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

✅ สระน้ำ เพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำ เช่นเจ็ทสกี เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจำกัดผู้เล่น

✅ โรงภาพยนตร์ โรงละครมหรสพ มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน โรงมหรสพ เปิดเฉพาะลิเก ลำตัด และแสดงพื้นบ้าน งดการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต

✅ สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรม ที่ร่วมเป็นกลุ่ม

แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง