ตลาดไท ปิดตลาดบางอาคาร ตลาดไหนบ้าง เช็คเลย

ตลาดไท ปิดตลาดบางอาคาร ตลาดไหนบ้าง เช็คเลย

ตลาดไท ปิด อาคารตลาดสด 2-8 ก.ค.

ตลาดไท ทำบิ๊ก คลีนนิ่ง (Big Cleaning) “ลานผัก” เสร็จ ผู้ขาย แรงงานทุกคนต้องมี โควิดพลาสปอร์ต (ใบยืนยันผล ไม่ติดโควิด) แล้วจึงจะเข้าค้าขายในตลาดได้

ล่าสุดเลื่อนเปิด ตลาดสด ช็อปหมู ไก่ เป็น 24 มิ.ย. 64

ปิด ตลาดสด ช็อปหมู ไก่ เพื่อทำความสะอาด 3 วัน 21 -23 มิ.ย.นี้ ล่าสุดเลื่อนเปิด 24 มิ.ย. 64

ตลาดไท ทำบิ๊ก คลีนนิ่ง (Big Cleaning) “ลานผัก”

ยกมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้วยการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดน้ำยาโฟม ขัดและล้างในทุกบริเวณของลานผัก เพื่อความมั่นใจของผู้มาใช้บริการซื้อขายสินค้าในลานผักของตลาดไท

สำหรับตลาดอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการปกติทุกวัน ตลอด 24 ชม. ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง

สอบถามตลาดไท คอลเซ็นเตอร์ โทร 02-264-6264

ตลาดไท #TalaadThai #bigcleaning #BigClean

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประเมินความเสี่ยง

ประชาชนที่เดินทางไป ลานผัก ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 8 มิ.ย. 64

ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดย

ประเมินตัวเอง ว่าเข้าไปในสถานที่เสี่ยงนานเกิน 15 นาที โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดแบบใกล้ชิดหรือไม่ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ให้ทำ ดังนี้
(1) ควรกักตัวเองเพื่อรอให้ครบ 5 วันแล้วค่อยไปตรวจหาเชื้อโควิด ยกเว้นระหว่างกักตัวมีอาการเจ็บป่วย ให้ไปตรวจคัดกรอง
(2) หากผลตรวจเป็นลบ ควรกักตัวเองต่ออีกจนครบ 14 วัน แล้วตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อยืนยัน

ปิดลานผัก ตลาดไท 3 วัน หลัง แรงงานและผู้ค้า ติด covid -19 ถึง 86 ราย

ตลาดไท จ.ปทุมธานี แจ้งสถานการณ์โควิด-19 หลังได้ดําเนินการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก เมื่อวันที่ 12-13 มิ.ย.64 กับผู้ค้าและแรงงานในลานผัก จํานวน 1,513 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จํานวน 86 ราย แบ่งเป็นแรงงานต่างชาติ 38 ราย ผู้ค้าและแรงงานคนไทย 48 ราย และได้ดําเนินการแยกผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุดแล้ว พร้อมกักตัวกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง 14 วัน

ระมัดระมัดจรวจสอบความเสี่ยง
  • ผู้ต้าส่งผัก / แรงงานในตลาด
  • ผู้ซื้อผัก / ซื้อไปขายต่อ / ผู้ซื้อต่อ
  • รถส่งผักให้ผู้ค้า ต้องใช้ / แรงงานขนผัก
    .
    นอกจากนี้ ทางตลาดจะดําเนินการปิดทําบิ๊ก คลีนนิ่ง เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เฉพาะ “ลานผัก” เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.64 เวลา 00.05 น. ถึง 19 มิ.ย.64 เวลา 23.59 น.
    .

เรื่องที่เกี่ยวข้อง