ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรก  จ.ปทุมธานี

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรก ให้แก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี

ฟิวเจอร์พาร์คร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.) จัดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรก ให้แก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มวันแรกในวันที่ 31 กรกฏาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ฟิวเจอร์พาร์ค สนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการจัดสรรจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 55,000 โดส โดยเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกให้กับ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปทุมธานีที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ LINE Official  ของทาง อบจ. ปทุมธานี

โดยการเข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อ และกรองข้อมูลใขคัดกรอง

2. วัดความดัน (เฉพาะอายุ 46 ปี ขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว)

3. รอรับบริการฉีดวัคซีน

4. รับบริการฉีดวัคซีน

5. พักสังเกตุอาการ 30 นาที

6. จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฎิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด และขอยืดหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บรรยากาศการเดินทางฉีดวัคซีน จากชาวปทุมธานี ที่เข้าฉีดวัคซีน ช่วงเช้าวันนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง