มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จ่ายเกิน ได้คืน

PEAแถลงข่าวแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 / 1.1.2 และ 1.2 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานในการเปรียบเทียบการคำนวณค่าไฟฟ้าตามมาตรการที่กำหนด

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 112,12 ชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2563 เป็นต้นไป สำหรับประเภท 111 ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2563 ใช้ไฟฟรี

กรณีชำระเงินไปแล้ว และชำระเงินเกิน กฟภ. จะนําไปหักลดจากค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

หน่วยเดือนฐานคือเดือนกุมภาพันธ์ หากบิลเดือนมีนาคมใช้ไฟน้อยกว่าเดือนฐาน จะคิดตามจริงในหน่วยนั้น แต่หากเดือนมีนาคมใช้ไฟมากกว่าเดือนฐาน แต่ไม่เกิน 800 หน่วย จะคิดตามบิลเดือนฐาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง