เผยขั้นตอนการลงทะเบียน “เงินคืนประกันประปา” กปภ. ผ่าน 3 ช่องทาง รอรับเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดให้ผู้ใช้น้ำลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเริ่มลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กปภ. เน้นย้ำว่าไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ดังนี้

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน การลงทะเบียน 

1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ

– ชื่อ-นามสกุล
– หมายเลขผู้ใช้น้ำ
– หมายเลขบัตรประชาชน
– หมายเลขโทรศัพท์

2. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในระบบให้ครบถ้วน

3. ระบุช่องทางการรับเงิน

– พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
– บัญชีธนาคาร
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส

4. รอรับ SMS ตอบกลับ แจ้งผลการโอนเงินประกันการใช้น้ำ

5. รับเงินประกันการใช้น้ำ ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้

ทั้งนี้ กปภ. จะคืนเงินประกันให้กับผู้ใช้น้ำประเภท 1 ที่พักอาศัย ในจำนวนเงินที่ชำระไว้ครั้งแรก โดยจะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ขอคืนเงินประกัน

1. เข้า Line Official @PWARhailand
2. กดฟังก์ชัน ตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำ