แจกเงินเยียวยาเหตุการณ์โควิค-19

ครม.อนุมัติเงินเยียวยาเหตุการณ์โควิค-19 เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เน้นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม แจกเงินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มเมษายน – มิถุนายน 2563

หลักเกณฑ์ และ วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา

          1. เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปัจจุบันยังเข้าใช้งานไม่ได้ คาดว่าเว็บไซต์จะแล้วเสร็จ ประมาณวันที่ 28 มีนาคม นี้ หรือติดตามประกาศจากทางการในลำดับต่อไป

          2. เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียน คือ บัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลบริษัทนายจ้าง, ข้อมูลส่วนบุคคลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

          3. เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

          การลงทะเบียน จำกัดสิทธิ์เพียง 3 ล้านรายเท่านั้น โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ในส่วนของผู้ที่อยู่ในประกันสังคม จะสามารถเพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดยกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน และกรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน โดยธนาคารกรุงไทย จะเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

มาตรการดูแลและเยียวยา ผลกระทบจากไวรัส COVID 19

เงินเยียวยา covid 19
covid 19
เงินเยียวยาโควิค