New Normal เพื่อคนไทย ใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ – ไทยชนะ

18 พ.ค. 53 การใช้งาน www.ไทยชนะ .com
• ร้านค้าลงทะเบียน 44,386 ร้าน
• ผู้ใช้งาน 2,002,897 คน

ล่าสุด รัฐบาลได้ผ่อนคลายให้หลายธุรกิจเปิดบริการได้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 

การเปิดบริการต้องมีมาตรการดูแลพนักงาน และผู้เข้าใช้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดระลอก 2 ตามมาตรการที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดไว้ ซึ่งบังคับใช้กับทั้งร้านสะดวกซื้อ ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม และร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน

“ความปกติใหม่” (New Normal) ที่ในอดีตบางอย่างเราไม่เคยทำกันมาก่อน รวมได้ 12 ข้อดังนี้

1.วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยผู้ประกอบกิจการ ต้องคัดกรองพนักงานและผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าใช้บริการ หากตรวจพบว่าพนักงานและผู้ใช้บริการมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม ควรให้ไปพบแพทย์

2.ต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

3.ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร  

4.ต้องจัดให้มีที่ล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่พนักงาน และผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ

5.ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเคาน์เตอร์ แป้นพิมพ์ชำระเงิน จุดวางสินค้าเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง หรือทุกรอบที่เปลี่ยนพนักงาน


6.คัดแยกตะกร้าและรถเข็นใส่สินค้า โดยทำความสะอาดก่อนนำมาให้บริการ

7.การจัดวางสินค้า ให้จัดแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน สินค้าประเภทอาหารปรุงสำเร็จจัดเก็บในภาชนะที่มีการปกปิดมิดชิด และเหมาะสมกับอาหาร มีอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอาหารตลอดเวลา

8.มาตรการเข้มสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์หยิบ จับ หรือตักอาหาร โดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภท บนพื้นโดยตรง

9.ห้ามผู้ซื้อใช้มือเลือกอาหาร ทั้งอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง

10.พนักงานจัดเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาดต้องมีอุปกรณ์ ชุดป้องกันเต็มที่ ทั้งการสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ปากคีมด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุง ให้มิดชิด ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน การจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสุขอนามัยที่ดี

11.ใช้เวลาในร้าน ห้างให้น้อยที่สุด ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ควรวางแผนในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เพื่อความรวดเร็ว ลดระยะเวลาที่ใช้บริการ

12.เว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com ช่วยควบคุมจำนวนคนใช้บริการ ที่รัฐสร้างแพลตฟอร์มให้ร้านค้าใช้ เพื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูล เช่น ชื่อกิจการ จำนวนลูกค้าที่รองรับได้ เป็นต้น และนำ QR Code ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสแกน เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณคนไม่ให้เข้ามาใช้บริการหนาแน่นเกินไป

เพียงแค่นี้ ก็ทำให้ไปห้างสรรพสินค้า ช็อปปิ้งได้ปลอดภัย และช่วยกันสกัด ไม่ให้โควิด-19 มีโอกาสกลับมาได้อีก

เว็บไซต์ ไทยชนะ

“ศบค.” หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จึงเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”  เพื่อติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงและจำนวนผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีมาตรการผ่อนปรน

“ไทยชนะ” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 1. ส่วนแรกสำหรับร้านค้า ห้างร้าน บริษัท ลงทะเบียน
  – ลงทะเบียนร้านค้าใหม่
  – จัดการข้อมูลร้าน
 2. ส่วนที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มาติดต่อ ค้นหาข้อมูล ความหนาแน่นของห้าง ร้านค้า
 3. การ CHECK IN – CHECK OUT ของประชาชน โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ Scan RQCODE

ส่วนแรกสำหรับร้านค้า ห้างร้าน บริษัท ลงทะเบียน

เว็บไซต์ ไทยชนะ

สำหรับสิ่งแรกในการเตรียมตัวในการกรอกข้อมูลอย่างแรก คือ ข้อมูลกิจการ/สถานประกอบการ ประกอบไปด้วย

 • ประเภทกิจการ ว่าได้รับการผ่อนผันในระยะที่ 1 หรือ ระยะที่ 2
 • ชื่อสถานประกอบการ/กิจการ
 • สถานที่ตั้ง
 • เบอร์โทรศัพทย์ของสถานประกอบการ
 • จำนวนผู้มาใช้บริการที่รองรับได้ หากต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร, พื้นที่ให้บริการกว่า มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมข้อมูลผู้ติดต่อ โดย

 • ชื่อ นามสกุล ของเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ดูแลในสาขา หรือร้านค้านั้นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานได้
 • เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งจะต้องติดต่อได้ เนื่องจากจะใช้รับรหัส OTP หลังจากลงทะเบียนแล้วด้วย (เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 เบอร์สามารถลงทะเบียนได้ 1 ร้านค้า/สาขา (1 ร้านค้า ต่อ 1 เบอร์ ต่อ 1 QR))
 • อีเมล์ สำหรับติดต่อ

วิธีการลงทะเบียนร้านค้า เว็บ ไทยชนะ.com

ขั้นตอนการลงทะเบียนในเว็บ “ไทยชนะ.com” สำหรับร้านค้าเข้าเว็บไซต์ไทยชนะ.comโดยเมื่อไปยังเว็บไซต์ https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ แล้ว ให้กดปุ่ม [ลงทะเบียนร้านค้าใหม่]

กดยอมรับข้อตกลง-เงื่อนไขในการใช้บริการ
เมื่อกดลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ ตามมาตรการของรัฐ ให้คลิกเลือก [ ] ยอมรับ และกดปุ่ม [ยืนยัน]

เว็บไซต์ ไทยชนะ
เว็บไซต์ ไทยชนะ
 1. กรอกข้อมูลกิจการ
  กรอกข้อมูลกิจการของคุณให้ครบถ้วน
 2. ปักหมุดร้านค้า
  หลังจากกรอกข้อมูลร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการปักหมดร้านค้าของเราว่า ร้านอยู่ตรงไหน จุดไหน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ และยังทำให้ค้นหาร้านได้ง่ายอีกด้วย
 3. กรอกข้อมูลเจ้าของ หรือ ผู้ดูแลร้านค้า ที่ติดต่อได้ – ใช้สำหรับรับรหัส OTP
  สำหรับในส่วนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญ เนื่องจากจะถูกใช้เป็นช่องทางติดต่อ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ

  กรณีที่ร้านค้ามีหลายสาขา ให้กรอกชื่อ-เบอร์โทรของผู้ดูแลในสาขานั้นๆ ลงไป โดยหลังจากกรอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้ว ระบบจะส่งรหัสOTP ไปให้ยังเบอร์ต่างๆ เพื่อกดยืนยัน ความถูกต้องอีกครั้ง
 4. กรอกแบบประเมินความพร้อม มาตรการหลัก
  เพื่อเป็นการยืนยันว่า สถานบริการ/ร้านค้า/สถานประกอบการ มีความพร้อม ระบบจะแจ้งข้อกำหนดในมาตรการควบคุมหลัก เพื่อเป็นการทบทวน และย้ำให้กับผู้ประกอบการอีกครั้งว่า มีความพร้อมในการเปิดให้บริการหรือไม่
  (กรณีร้านค้ามีหลายสาขา ให้ตัวแทนเจ้าของกิจการที่ดูแลร้านเป็นผู้ลงทะเบียน และการประเมินแยกรายสาขาตาม QR ที่แสดงไว้ ณ สาขานั้นๆ)
 5. ทำแบบประเมิน – มาตรการเสริม
  นอกจากมาตรการหลักในการป้องกันโรคแล้ว แต่ละสถานที่ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นได้
 6. ตรวจสอบข้อมูลขั้นสุดท้าย ก่อนลงทะเบียน
  ระบบจะให้ยืนยันตรวจสอบข้อมูลขั้นสุดท้าย หากพบว่า ข้อมูลผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง สามารถกดปุ่มแก้ไข ได้ทันที
 7. กรอก Captcha เพื่อยืนยันข้อมูล
  เพื่อเป็นการยืนยันว่า ข้อมูลที่กรอกไปนั้น เป็นการดำเนินการจากบุคคลจริงๆ ไม่ใช่เป็นระบบแอบกรอกข้อมูล
 8. ยืนยันรหัส OTP จากทาง SMS
  หลังจากกดส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันช่องทางการติดต่ออีกครั้ง ว่าถูกต้อง หลังจากได้รับ SMS แล้วให้นำรหัสดังกล่าวที่ได้รับ มากรอกยืนยัน ในหน้าเว็บไซต์
 9. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว!
 10. ดาวโหลด QR Code ไปใช้งาน

ส่วนที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มาติดต่อ

ลูกค้นหา สามารถค้นหา ร้านค้า ห้าง ฯลฯ ที่พร้อมให้บริการในช่วงโควิด-19 ค้นหาตามประเภทกิจการ จังหวัด และชื่อกิจการได้

เว็บไซต์ ไทยชนะ
https://merchant.thaichana.com/
เว็บไซต์ ไทยชนะ

ข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการในแต่ละสถานที่จะถูกเก็บเป็นความลับ จัดเก็บข้อมูลโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

การ CHECK IN – CHECK OUT ของประชาชน

คู่มือ – รายละเอียดการใช้ระบบ ไทยชนะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง