สรุป การใช้ แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

ผู้ประกอบการ, ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, กิจการต่าง ๆ ต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับ QR-CORD เพื่อให้ลูกค้าผู้มาติดต่อลงทะเบียน https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/

สำหรับลูกค้า และผู้ติดต่อ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Check-in , Check-out โดยใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายรูป QR-CORD เพื่อใช้บริการ โดยระบบจะเชื่อมกลับ https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/

ออ. ออกจากร้านอย่าลืม Check-out เมื่อออกจากร้านหรือจากห้างนะครับ

เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะปรากฎข้อมูล ห้างร้านที่บริการ และความหนาแน่น จำนวนผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการสูงสุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง