สถานที่เสี่ยง COVID-19 ระหว่าง 23 เมษายน-3 พฤษภาคม 2564

Timeline สถานที่เสี่ยง COVID-19 ระหว่าง 23 เมษายน-3 พฤษภาคม 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. เผยแพร่ อัพเดต Timeline เพิ่มเติม สถานที่เสี่ยง COVID-19 ระหว่าง 23 เมษายน-3 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 )

มีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง 

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

เรื่องที่เกี่ยวข้อง