ครม.อนุมัติโครงการ “คนละครึ่ง” เปิดลงทะเบียน 16 ต.ค.63 ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

29 ก.ย. 63 ครม. อนุมัติ “โครงการคนละครึ่ง” สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

# คลิกขั้นตอนลงทะเบียนร้านค้า

www.คนละครึ่ง.com
www.คนละครึ่ง.com จะเปิดในเร็วๆ นี้

29 กันยายน 2563 / อนุมัติ “โครงการคนละครึ่ง” สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563

โครงการคนละครึ่ง เป็นการแจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนทั่วไปจำนวน 10 ล้านคน จะมีการเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ซึ่งจะต้องเป็น ร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย เนื่องจากวัตถุประสงค์คือต้องการร้านของกินของใช้ เช่น ร้านโชห่วย หรือร้านธงฟ้า

ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล เช่น ร้านสะดวกซื้อ รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ

หลักการโครงการ  “คนละครึ่ง” 

ภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดย อาศัยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ

คนละครึ่ง
คนละครึ่ง

1 ต.ค.63 เปิดร้านค้าลงทะเบียน คลิกขั้นตอนลงทะเบียนร้านค้า

 • ร้านค้าที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ร้านโชห่วย หรือร้านธงฟ้า
 • ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล เช่น ร้านสะดวกซื้อ ไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 06.00-23.00 น. 10 ล้านคน

กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็น บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจําตัวประชาชน มีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 10 ล้านคน โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563

สําหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วม โครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์ มีกลุ่มเป้าหมายร้านค้าจํานวนประมาณ 100,000

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.
 • ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
ครึ่งละครึ่ง

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์หลังจากลงทะเบียนสำเร็จคือ

 • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน 
 • จากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 • ใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 จำกัดเวลาตั้งแต่ 06.00 น. – 23.00 น.
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องเริ่มใช้จ่าย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ
 • หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันนั้น จะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่

23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยร้านค้า สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถ เริ่มดําเนินโครงการให้มีการใช้จ่ายได้ต้ังแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ 

 • รัฐบาลสนับสนุน 50% โดยให้เป็นสิทธิคนละครึ่ง
 • รับสิทธิไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน (ต้องใช้ให้หมดต่อวัน หากใช้ไม่หมด ใช้วันต่อไปไม่ได้) หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • เริ่มใช้สิทธิวันที่ 23 ต.ค. 63- 31 ธ.ค. 63
 • การซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น

การดำเนินการจะทำผ่านกลไกการดำเนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล หรือผ่าน แอป “เป๋าตัง” โดยเงินนี้จะใช้ได้ในช่วงเวลา 3 เดือน จำกัดการใช้ไม่เกินวันละ 150 บาท

การใช้แอปฯ เป๋าตัง สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง”

 • เติมเงิน
  กดปุ่ม เติมเงินเข้า G-Wallet ผ่าน Mobile Banking, QR code Promptpay, ตู้ ATM
 • สแกน QR ร้านค้าแอปฯ ถุงเงิน
  เข้าเมนู คนละครึ่ง เพื่อใช้สิทธิ หรือกดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
 • ยืนยันการชำระเงิน
  ตรวจสอบยอดชำระเงินพร้อมกดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน”

ขั้นตอนการใช้จ่ายคูปองกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

 1. เปิด แอปฯ เป๋าตัง เข้าสู่เมนู คนละครึ่ง เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
 2. กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง
 3. ประชาชนทำการ สแกน QR ที่ร้านค้าถุงเงิน
 4. ยืนยันการชำระเงิน
 5. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
 6. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

หน้าตารายละเอียดข้อมูลใช้สิทธิ์

ลูกค้าจ่ายและร้านค้ารับเงินเท่าไหร่

ประชาชนจ่ายไปให้ร้านค้า 50% ส่วนที่เหลือ 50% ร้านค้าจะได้รับจากรัฐในวันถัดไป

อุ่นใจติดตั้ง APP เป๋าตังไว้ก่อนได้เลย มาดูวิธีติดตั้ง

ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอพฯ “เป๋าตัง” เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม โดยสามารถทำให้ได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

1. เข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ Play Store และ App Store 

เป๋าตัง
การติดตั้ง APP เป๋าตัง

2. ค้นหาแอพพลิเคชั่น โดยพิมพ์ว่า “เป๋าตัง”  และดาวน์โหลดแอพฯ “เป๋าตัง” เพื่อทำการติดตั้งลงเครื่อง

3. เปิดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ที่ติดตั้งแล้วขึ้นมา จะพบว่าแอพฯ ต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณ ผ่านรหัสลับ OTP (One Time Password) ซึ่งก็ต้องให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานลงไปเพื่อรอรับรหัส OTP 

4. จากนั้นระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความ ในโทรศัพท์มือถือ พอได้มาแล้วก็ให้คุณกรอกรหัสนั้นลงไปในแอพฯ

5. ระบบจะขอ PIN หรือรหัส 6 หลัก ผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย 6 หลักนี้เพื่อเข้าใช้งานแอพฯ “เป๋าตัง” ทุกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องจำรหัส 6 หลักนี้ไว้ให้ดี เพื่อใช้ในการเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

6. เมื่อได้รหัส 6 หลักแล้ว ก็สามารถนำรหัสนี้เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้เลย 

นอกจากนี้ APP เป๋าตังยังรองรับ

– ซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์ (มีจำน่ายเฉพาะแอพฯเป๋าตังเท่านั้น)
– ชำระหนี้ กยศ. (ทำได้เฉพาะแอพฯเป๋าตังเท่านั้น)
– เติมเงิน
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

และสามารถนำนำไปชำระเงินธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างดี

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง