23 ก.ย.นี้ เปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 5 อีก 3.09 ล้านสิทธิ 

ยอดคงเหงือ ณ เวลา 08.20 น.

เตรียมตัวให้พร้อม! 23 ก.ย.นี้ เปิดลงทะเบียน #คนละครึ่ง เฟส 5 อีก 3.09 ล้านสิทธิ กลุ่มที่ไม่ได้ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่กำหนดก็ลงทะเบียนใหม่ได้

กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 รอบใหม่อีก 3.09 ล้านสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นสิทธิคงเหลือจากประชาชนที่ไม่ได้ใช้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรกภายในวันที่กำหนด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.

การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ เปิดให้ทั้งประชาชนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการและประชาชนที่เคยได้รับสิทธิแล้วแต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายวันที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 กลุ่ม โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านคนละครึ่ง เฟส 5 (ณ 20 กันยายน 2525) มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 25,503 ล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 23.40 ล้านคน ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด จำนวน 10,260 ล้านบาท ตามมาด้วยร้านค้าทั่วไป 8,225ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,350 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,233 ล้านบาท ร้านบริการ 405.47 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 27.40 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 แล้ว 9.55 แสนราย เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.12 หมื่นราย

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลโครงการคนละครึ่ง โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง