การสมัคร E-mail gmail.com 2021 และยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ด้วยมือถือ

การสมัคร E-mail gmail และยืนยัน 2 ขั้นตอนผ่านมือถือ

การใช้โทรศัพท์มือ ต้องลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ซึ่งอีเมล์ที่เชื่อถือได้แบะมีมาตรฐาน ก็เห็นจะมี @gmai.com ซึ่งมีเมนูการใช้งานง่าย และมี google drive ให้เก็บข้อมูลแลเชื่อบัญชีอีเมล์กับ youtube และ ช่องการนับสถิติแบะการหารายได้ ฯลฯ

ที่สำคัญที่สุด อีเมล์ @gmail.com มีระบบรักษาความปลอดถฝภัยการเข้าถึงอีเมล์ได้หลายระบบ ซึ่งที่ใช้กับมากคือ การยินยันการเข้าถึงบัญชีอีเมล์แบบ 2 ขั้นตอน คือเชื่อมกับมืถือ

สมัคร – กด link นี้เพื่อสมัคร E-mail @gmail.com

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=th&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ภาษาอังกฤษ จดไว้ด้วย โดยเฉพาะชื่ออีเมล์และ password

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชื่อผู้ใช้ หรือ ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการใช้ (หากชื่อนั้นมีผู้ใช้แล้วระบบจะแจ้งชื่อใหม่ให้ หรือ เราลองเปลี่ยนชื่อใหม่)
 • รหัสผ่าน ควรตั้งเป็นอักษรตัวใหญ่เล็กผสมกัน มีตัวเลข และอักษรพิเศษรวมอยู้ด้วย 8 ตัวขึ้นไป – จดไว้ก่อนนะ

จากนั้นคลิก <ถัดไป>

ขั้นตอนที่ 2 ควรใส่ เพื่ออ้างอิง เวลาลืม หรือต้องการให้ gmailช่วยเหลือ จะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์สำรอง

 • ใส่ เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล์สำรอง
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ

จากนั้นคลิก <ถัดไป>

จากนั้น gmail จะให้อ่านความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

คลิก ฉันยินยอม

การสมัครบัญชีอีเมล์ gmail.com เสร็จสิ้น

เข้าสู่ระบบการตั้งค่าความปลอดภัย

คลิก เริ่มต้นใช้งาน

ซึ่งขอแนะนำให้ใช้ยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน หลักการ

 • หากมีการเข้าสู่อีเมล์ในเครื่อง pc หรือ มือถือใหม่ๆ ระบบจะส่งข้อความ ลักษณะ เป็น G-ตามด้วยหมายเลข ให้เจ้าของอีเมล์ที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ทราบ
 • และนำหมายเลขที่ส่งมา คีย์เข้า pc หรือ โทรศัพท์ที่เข้าใช้อีเมล์

ใส่เพียงหมายเลขโทรศัพท์ที่จะอ้างอิง ส่งข้อมูลยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

กด เริ่มต้นใช้งาน

ใส่รหัสผ่าน การเข้าสู่อีเมล์ แจ้งยืนยัน 2 ขั้นตอน คลิก ถัดไป

 • ใส่หมายเลจโทรศัพท์
 • คลิก ต้องการรับรหัสด้วยวิธี ข้อความ
 • กดยืนยัน

ระบบจะส่ง sms มายังกล่องข้อความพร้อมรหัสอ้างอิง ตามรูป

 • นำตัวเลขใส่ไว้ในช่อง ป้อนรหัส
 • คลิก ถัดไป

ยืนยันการแบบสองขั้นตอนเรียบร้อย

ระบบจะแจ้งยืนยันเรียบร้อยและเลขหมายโทรศัพท์ยืนยัน 2 ขั้นตอนที่ลงทเเบียนไว้

นอกจากนี้ gmail ยังมีระบบอื่นๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอีเมล์ของเจ้าของบัญชีได้เป็นอย่างดี