5 เมษา ม33เรารักกัน รับเงินงวด 3 และ กลุ่มทบทวนสิทธิ เช็คผล วันแรก

5 เม.ย. รับเงินงวดที่ 3 อีก 1,000 บาท และ เช็คผลกลุ่มทบทวนสิทธิ

วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. ผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียน ม33เรารักกัน รับเงินงวดที่ 3 อีก 1,000 บาท และวันเดียวกัน กลุ่มทบทวนสิทธิ  สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ โดยเช็คผลจาก เว็บไซต์ ม33เรารักกัน

วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. การตรวจสอบสิทธิ ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ

 1. เว็บไซต์ ม33เรารักกัน คลิกที่นี่
 2. กดเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ  คลิกที่นี่ 
 3. กรอก
  – หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก,
  – ชื่อ-นามสกุล,
  – วันเดือนปีเกิด
 4. กดตรวจสอบสถานะ

5. ระบบก็จะแสดงผลการทบทวนสิทธิขึ้นมา

หากได้รับสิทธิ ผู้ลงทะเบียนจะต้องกดยืนยันตัวตนในแอป เป๋าตัง เพื่อเริ่มการใช้จ่ายเงินเยียวยา

ขั้นตอน ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน

 1. กดเปิดแอป เป๋าตัง และเลือก G-Wallet
 2. เลือกเมนู ม33เรารักกัน (หากได้รับสิทธิมีเมนู ม33เรารักกัน ขึ้นมาเมนูบนสุด)
 3. กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ ก็จะเข้าใช้งานในเมนู ม33เรารักกัน ได้

ซึ่ง การยืนยันตัวตน กลุ่มทบทวนสิทธิ  จะมีผลต่อระบบจะโอนเงินเข้า แอปเป๋าตัง ที่ได้รับสิทธิ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

หากผู้ได้รับสิทธิยืนยันตัวตน กดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 เมษา 64

จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่เงินงวดแรกวันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่กดใช้งาน หรือ เงินงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 12 เมษายน อีกครั้ง รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 4,000 บาท

หากผู้ได้รับสิทธิยืนยันตัวตน กดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษา 64 เป็นต้นไปจนถึง 31 พฤษภา 64

จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาทครั้งเดียว หลังการกดใช้งาน

ผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

ส่วนผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลและวิธีการรับเงินเยียวยาให้รับทราบต่อไป

จ่ายให้หมดก่อน 31 พฤษภา 64

ผู้ได้รับสิทธิ ต้องใช้จ่ายเงินในเป๋าตัง ก่อน 31 พฤษภา 64 วันสิ้นสุดโครงการม33เรารักกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง